Ministar Helez je zahvalio reisu-l-ulemi Kavazoviću na prilici za sastanak i informirao ga o trenutnim aktivnostima u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. On se posebno osvrnuo na skoro usvajanje budžeta institucija BiH, čijom implementacijom će doći do poboljšanja ukupnih uslova života i rada pripadnika OS BiH.

Također, razgovaralo se i o aktivnostima MO i OS BiH vezanim za modalitete saradnje i približavanja NATO integracijama, gdje je posebno naglašen uspjeh deklarisane jedinice OS BiH – Bataljonske borbene grupe lake pješadije, koja je u septembru 2022. godine u procesu ocjenjivanja po NATO standardima ocijenjena najvišom ocjenom "odličan" te na taj način proglašena spremnom da bude dio bazena snaga NATO-a koje mogu biti pozvane i upućene u operacije podrške miru bilo gdje u svijetu.

Na sastanku je bilo govora  i o posvećenosti NATO saveza Bosni i Hercegovini, kojoj je na samitu u Madridu polovinom prošle godine obećan značajan paket pomoći za jačanje odbrambenih kapaciteta – (Defence Capacity Building) vrijedan više od 100 miliona konvertibilnih maraka, prvenstveno namijenjen za opremanje naših deklarisanih jedinica.

Jedna od tema razgovora bio je Sporazum Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sa državom Bosnom i Hercegovinom, gdje je ministar Helez, u funkciji i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i državnog ministra odbrane, iskazao punu podršku konačnom rješavanju ovog pitanja, naglašavajući potrebu i značaj njegovog potpisivanja u što skorijem periodu.

Raisu-l-ulema Kavazović čestitao je ministru Helezu imenovanje na poziciju ministra odbrane BiH, poželivši mu uspjeh u radu i vođenju ovog važnog resora za državu Bosnu i Hercegovinu.

On je istakao da je za Islamsku zajednicu BiH od izuzetne važnosti napredak naše zemlje na putu euroatlantskih integracija, kao i mir, sigurnost i ekonomska održivost Bosne i Hercegovine u kojoj će se generacije mladih ljudi osjećati sigurno i graditi prosperitetnu budućnost.

Njegova eminencija Kavazović iskazao je punu podršku radu bh. institucija odbrane, te kazao kako je i pitanje Sporazuma između IZ-e BiH i države BiH prvenstveno pravno pitanje, i kao takvo treba biti rješavano, a nikako ga ne treba tretirati kao političko pitanje, saopćio je MOBiH.