Tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS) Serge Brammertz i potpredsjednik Međunarodnog komiteta crvenog krsta (MKCK) Gilles Carbonnier potpisali su danas u Ženevi Memorandum o razumijevanju da bi promovirali međusobnu suradnju na potrazi za osobama koje se još vode kao nestale u sukobima na području bivše Jugoslavije.

- Tužilaštvo kojem sam na čelu uvijek je bilo u potpunosti posvećeno lociranju osoba nestalih u sukobima. Već nekoliko godina radimo s MKCK, što je rezultiralo pronalaskom više masovnih grobnica. Veliko mi je zadovoljstvo što sad ozvaničavamo i jačamo suradnju. Potraga za nestalim osobama predstavlja humanitarni imperativ i moraju se uložiti maksimalni napori - kazao je tužilac Brammertz
nakon ceremonije potpisivanja.

Tužilaštvo i MKCK suglasili su se da surađuju i pružaju međusobnu podršku u skladu sa svojim mandatima da bi doprinijeli razjašnjavanju sudbine i lokacije osoba koje se i dalje vode kao nestale u sukobima na području bivše Jugoslavije.

Ta suradnja i podrška uključivat će omogućavanje pristupa informacijama iz kolekcija dokaza Tužilaštva i drugih izvora, njihovo analiziranje i prenošenje na postupanje.

U svojim zajedničkim naporima Tužilaštvo i MKCK će nastaviti da jačaju podršku lokalnim vlastima u državama nastalim na području bivše Jugoslavije.

Memorandum o razumijevanju potpisan je u kontekstu petogodišnje strategije MKCK o nestalim osobama (2018–2022), koja ima za cilj da ojača kapacitete nacionalnih aktera da se nose s preostalim nezavršenim predmetima i istraže sve moguće opcije da bi se razjasnila sudbina i lokacija što više nestalih osoba.

MRMKS je osnovan Rezolucijom 1966 (2010.) Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da bi okončao preostale poslove Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju nakon okončanja njihovih mandata. MRMKS ima dva ogranka - jedan u Aruši (Tanzanija) i jedan u Hagu (Holandija).