Zbog pomaganja u krivičnom djelu, proglašeni su krivim i njegovi tadašnji savjetnici Mahir Midžić i Jasmin Hošić.

Prema presudi, njih trojica su 2014. godine na štetu budžeta USK-a, postupajući u okviru svojih službenih funkcija u Vladi USK pribavili korist političkoj partiji SDP u vidu nezakonitog financiranja iste, na način da su iz tekuće rezerve budžeta isplatili političkoj partiji SDP novčani iznos od 5.000 KM.

Osuđenima su izrečene uvjetne osude kako je to navedeno u prvostepenoj presudi, ali i obaveza da nadoknade štetu Unsko-sanskom Kantonu u iznosu od 5.000 KM, saopćilo je Tužilaštvo USK.