- Kao ljudski rod ne smijemo nijemo posmatrati patnju bez obzira na koji je način do toga došlo i pod kojim okolnostima. U ponuđenom rješenju moramo zaštititi domaće stanovništvo, a zbrinuti izbjeglice. U teškim vremenima, mnogo težim od ovih danas, imali smo rješenje za sve izazove sa kojim smo se susretali. Prema onima koji su napadali grad i pri tom bili zarobljeni pokazivali smo ljudskost i ponašali se kao prema ljudskim bićima dajući im obroke koje smo i mi jeli, te su imali smještaj. Ovo je ipak 21. vijek. Budite hrabri, donesite odluku sa pravim rješenjima – napisao je Abdić na svom Facebook profilu.