Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u BiH prof. dr. Enver Halilović konstatirao je da je nezadovoljavajuća situacija u oblasti obrazovanja, a značajan faktor u sagledavanju stanja u obrazovanju u BiH je nastavno osoblje.

Naglasio je da se to odnosi na edukaciju nastavnika, njihov položaj, odgovornost i odnos prema studentima, učenicima….

- Uz bitno drugačiji, što je moguće, više individualan pristup u edukaciji učenika odnosno studenata moguće je postići mnogo bolje rezultate. Na svim nivoima obrazovanja, izražena je politizacija. Tome doprinose i to čine, ne samo vlasti, nego i institucije i ustanove na koje se to odnosi. Izražena je politička angažiranost i velikog broja nastavnog osoblja od kojih većina ne sudjeluje javno u politici, ali je bliska različitim političkim krugovima. U svemu tome sudjeluju naravno i odgovarajući krugovi akademske zajednice - kazao je u izjavi novinarima, kao uvodničar sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99.      

Naglasio je i mjesto, broj, čak i kvalitetu rada posebno privatnih univerziteta te kazao da "mi spadamo u države Evrope s najvećim brojem privatnih univerziteta, u odnosu na broj stanovnika"

- Istina, na tim univerzitetima ne studira veliki broj studenata. Ipak, to je značajan faktor za sagledavanje i proizvođenje ukupnog stanja u visokom obrazovanja u BiH. Rezultati visokog obrazovanja utječu i na ukupan društveni razvoj - podsjetio je.    

Ključnim smatra "dosljednu primjenu zakona, na svim nivoima obrazovanju" te precizira "to ne može da se dogodi samo u obrazovanja, bez sličnih poteza društva u cjelini".

Predsjednik Asocijacije Krug 99 Adil Kulenović istaknuo je i pitanje i odgovornosti za obrazovanje te, među ostalim, podsjetio da su "posljednji PISSA testovi u ocjeni znanja i vještina učenika u srednjim školama u BiH pokazali realno stanje obrazovanja u BiH".