Prve bosanskohercegovačke hadžije koji su jučer u poslijepodnevnim satima pristigli u Meku, obavili su umru. Oni su još u Medini obukli ihrame i u mjestu Zu-l-Hulejfa donijeli odluku o obavljanju umre. Po ulasku u Meku hadžije su se prvo smjestili u hotel, te su poslije kraćeg odmora u pratnji svojih vodiča otišli u Harem radi obavljanja Umranskog tavafa, obreda koji se sastoji od obilaska sedam krugova oko K'abe.

K'abu, najčasniji hram na Zemlji, sagradio je prvi čovjek i Božiji vjerovjesnik, Adem, a.s. U jednoj predaji stoji da se Adem, a.s., kada je sagradio K'abu, obratio svome Gospodaru i upitao: "Gospodaru, svaki radnik ima nagradu za posao koji je uradio, pa koja je moja nagrada?" Uzvišeni Allah mu je odgovorio: Kad god učiniš tavaf – bit će ti oprošteno. A upravo je to nagrada kojoj se nadaju i naše hadžije za ispravno obavljeni hadž.

Kako nam je potvrdio Ismet Bećar, dopisnik Media centra Islamske zajednice u BiH koji se nalazi u Meki, 600 hadžija uglavnom iz Sarajevskog, Banjalučkog, Goraždanskog i Bihaćkog muftijstva, obavilo je tavaf oko ponoći po lokalnom vremenu.

-Iako poprilično umorni od dugog puta, na licima naših hadžija bilo je primijetno ushićenje jer je za većinu njih obavljanje tavafa bio ujedno i prvi susret s K'abom - istakao je Bećar.

Po završetku tavafa hadžije su obavili i S'aj, obred koji se sastoji također od sedam krugova užurbanog hodanja između Safe i Merve. Na taj način se muslimani prisjećaju na postupak hazreti Hadžere, žene Ibrahima, a.s., koja je trčala između ta dva brežuljka u blizini K'abe tražeći pomoć i vodu za svoga sina Ismaila, a.s.

Allah, dž.š., je dao da ispod nogu malog Ismaila, a.s, provre voda. Kako je voda jako nadolazila, a u strahu da ga ne potopi, Hadžera je povikala: "Zem-zem! Stani-stani!" I voda je stala, zadržavajući intenzitet svoga izviranja, pa se Zem-zemom i danas okrepljuju vjernici koji borave na ovom svetom mjestu. Nakon završenog S'aja hadžije su izvršili obredno skraćivanje kose, čime su upotpunili umru.

Tokom dana očekuje se dolazak u Meku još 12 autobusa s hadžijama iz Zeničkog, Tuzlanskog i dijela hadžija iz Travničkog muftijstva, dok će sutra u posljednjim autobusima doputovati i hadžije iz Mostarskog, te ostatak hadžija iz Sarajevskog muftijstva. Svi oni će po dolasku u Meku organizovano obaviti umru i privremeno skinuti ihrame, koje će ponovno odjenuti pred polazak na Arefat.

Vrijeme do Dana Arefata vjernici će provoditi što više vremena u ibadetu. Kada god budu imale priliku ići će u Harem, tavafiti i zajednički klanjati namaze za imamom mekanskog Harema ili će obilaziti znamenitosti grada u kojem se rodio i svoju prvu objavu primio posljednji Božiji poslanik Muhammed, a.s.