Općina Stari Grad, čiji je načelnik Ibrahim Hadžibajrić, upućuje oštru kritiku Kantonalnom komunalnom preuzeću Rad zbog činjenice da se ne vrši redovan odvoz smeća iz najuže gradske jezgre, a naročito padinskih dijelova općine. Zahtijevaju od preduzeća Rad da izvršava svoje zakonske obaveze, te da higijenu i čistoću uže gradske jezgre postavi među prioritete svog djelovanja. Inače, Hadžibajrićeva stranka NBL je dio vladajuće koalicije u Kantonu Sarajevo, čija aktuelna vlada se hvali da je najbolja od rata naovamo.

-Prethodnog vikenda na ulicama Starog Grada zabilježena je fotografija koje pokazuje pretrpane kontejnere, te razbacano smeće, i to u neposrednoj blizini gradske Vijećnice, u ulici Isa bega Ishakovića. Imajući u vidu da se radi o lokaciji koja je u najužoj gradskoj jezgri, kao i da je ovo veoma posjećena turstička lokacija, ovakvo stanje je nedopustivo. Osim toga, na lokaciji koju pokazuje fotografija postavljeni su najnoviji tzv zvonoliki kontejneri koje su finansirali Općina Stari Grad i Fond za zaštitu okoliša FBiH iznosom od 100.000 KM, a upravo kako bi se poboljšala higijenska situacija u užoj gradskoj jezgri. Ukoliko odvoz smeća iz ovih kontejnera ne bude redovan, potpuno se gubi funkcionalnost i smisao njihovog postavljanja - saopćila je Općina.

Naglašavaju da su građani u više navrata izražavali svoje nezadovoljstvo odvozom smeća u padinskim dijelovima općine Stari Grad. Građani Širokače, Mošćanice, Toka-Džeke obraćali su se mjesnim zajednicama tvrdeći da se odvoz smeća u ovim naseljima ne vrši i do sedam ili osam dana. U komunikaciji sa KJKP Rad , Služba za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica dobila je informaciju da KJKP Rad odvoz smeća u Starom Gradu trenutno vrši samo sa jednim kamionom, što je, kako navode iz Općine, apsolutno nedovoljno.

-Služba za opće i inspekcijske poslove Općine Stari Grad je ovim povodom uputila zahtjev prema Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove (KUIP) koja je, prema Zakonu o komunalnoj čistoći, isključivo nadležna za komunalnu higijenu, tražeći sankcionisanje odgovornih. Komunalni redari, kojih za područje grada ima oko 50, dužni su vršiti kontrolu lokacija i prijavljivati ovakve slučajeve KUIP-u koji je nadležan za sankcionisanje odgovornih. S obzirom na to da općina, kao jedinica lokalne samouprave, nema nadležnosti nad ovom oblašću, javno pozivamo KUIP da djeluje, a KJKP Rad da prioritetno povede računa o higijeni na ulicama Starog Grada, tim više što je vrijeme praznike i očekivano je prisustvo velikog broja turista u gradu - navodi se u saopćenju.