Kako je kazala, snabdijevanje plinom je tema koja je vrlo aktuelna posljednjih godina.

- Zaista ne želim da se ova priča oko uvoza gasa u BiH pretvori u sukob neke dvije strane ili dvije kompanije. Mi smo kompanije koje su u većinskom vlasništvu Vlade FBiH i samo treba da obavljamo svoj posao, svako u svom domenu. Od 1. aprila gas u Federaciju BiH dolazi Turskim tokom. Svih ovih dana, snabdijevanje gasom je uredno i količine koje su naručene su dovoljne - izjavila je Hadžialjević.

VEZANI TEKST - BH-Gas: Podnesena krivična prijava Federalnoj upravi policije zbog Turskog toka

Pokazala je i aneks 85 koji je Energoinvest potpisao 30. decembra prošle godine sa Gazpromom.

- Aneks se odnosi na osnovni ugovor iz 1997. godine, a definiše dva perioda. Prvi period od 1. januara i drugi od 1. aprila ove godine i važi do 1. oktobra. Aneks je potpisan jer je to zahtijevala Ruska Federacija, odnosno Gazprom. On nas je 8. decembra obavijestio da želi da promijeni rutu dostave gasa u BiH. Umjesto dosadašnjom rutom preko Ukrajine, Mađarske i Srbije, sada gas dolazi preko Turske, Bugarske i Srbije u Zvornik - kazala je Hadžialjević.

Tri mjeseca za pripremu dokumentacije

Prema njenim riječima, zahtjev za prelazak na Turski tok je bio uslov da Energoinvest dobije ruski gas od 1. januara ove godine. Podsjetila je da s obzirom na to da su imali aktivne ugovore s mađarskim i srbijanskim transporterom, njihova molba je bila da imaju neki rok i dostavljen je kao 1. april.

Hadžialjević je kazala da su odobrena tri mjeseca što je bilo dovoljno za pripremu dokumentacije i da obavijeste mađarskoj i srbijanskog transportera da više nisu u mogućnosti da ispune ugovor koji je na snazi.

- Prihvatanje aneksa je ekonomski i potpuno opravdano. Turski tok omogućava sniženje cijena gasa za oko 25 posto u odnosu na cijene koje smo imali postojećom rutom preko Mađarske i Srbije. Mi smo u januaru, februaru i martu imali dostavu preko Ukrajine, Mađarske i Srbije. Za neprelazak na Turski tok od januara, a imali smo mogućnost da to uradimo, Federaciju BiH za tri mjeseca je koštalo 2.998.729 dolara. Skoro tri miliona skuplje smo platili i to smo platili mađarskom i srbijanskom transporteru gasa - istakla je Hadžialjević.

Smatra da je prelazak opravdan i sa aspekta postojećih ugovora za transport kroz Mađarsku i Srbiju jer pismeni zahtjev ruskog dobavljača Gazprom Exporta o prestanku snadbijevanja BiH mađarskom rutom, Energoinvestu pruža mogućnost deklarisanja tzv. više sile koja je predviđena u ugovorima za transport gasa kroz Mađarsku i Srbiju, a time i izbjegavanje plaćanja oštetnih penala.

- Imali smo dva osnova, plaćali smo skuplje nešto što nismo morali, a onda nismo na prešli na jeftiniji tok onda kada smo mogli. Mađarski ugovor ima određene klauzule koje definišu pod kojim uslovima se može prekinuti ugovor. Energoinvest nije deklarisao raskid ugovora nego informaciju mađarskom transporteru da Energoinvest zbog toga što Gazprom, odnosno isporučilac gasa, mijenja rutu, nije u mogućnosti da izvršava postojeći ugovor. To se tretira višom silom i ne postoji nikakav način plaćanja penala - pojasnila je Hadžialjević.

Nema nikakvih promjena za građane

Kako je kazala, mađarski transporter je tražio da se dostave uvjeravanja da je došlo do "više sile".

- Prelazak na Turski tok ne proizvodi nikakve promjene za korisnike, za građane. Dobijamo isti gas - poručila je Hadžialjević.

Prema njenim riječima, BH Gas je njihov partner, a Uredbom Vlade FBiH iz 2007. godine BH Gas operator transportnog sistema, dok je snabdijevač Energoinvest.

- BH Gas nema ovlaštenja niti nadležnosti kada je u pitanju kupovina gasa, transport kroz inostrane zemlje, uvoz i prodaju gasa. Problem je nastao onog momenta kad je Energoinvest najavio promjene toka za dostavu gasa u BiH - kazala je Hadžialjević.

Kako je kazala, BH Gas je dostavio dokumente da su izvršili uplatu za transport kroz Mađarsku od oko milion dolara i ako znaju da tom rutom neće biti isporuke gasa. Isto su uplatili i srbijanskom transporteru i to u iznosu od 600.000 dolara.

Zbog toga su, navela je Hadžialjević, podnijeli krivičnu prijavu Kantonalnom tužilaštvu jer su uplate urađene u ime Energoinvesta.

Direktor Sektora Energokomerc Semir Krehić rekao je da je Energoinvest preuzeo ulogu nominatora gasa.

- Sad mi direktno nominiramo količine Gazpromu, oni nam odobravaju, i od tog trenutka oni komuniciraju sa svim transporterima - dodao je Krehić.