- Tražim od premijera Fadila Novalića, dopremjerke Jelke Milićević i resornog ministra Veska Drljače da dostave odgovor zašto su odlučili da resorno ministarstvo, suprotno zakonskim propisima predloži davanje prethodne saglasnosti za imenovanje Kenana Spahića, pomoćnika Drljače u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike na poziciju direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ignorisan  je prijedlog Komisije koja je provela konkurs za izbor i imenovanje na predmetnu poziciju i zanemarujući prvorangiranog kandidata. Zašto je izbrisana informacija na stranici Vlade FBiH da je predmetno pitanje bila tačka dnevnog reda o kojoj se na 251 sjednici Vlada FBiH i izjasnila na način da je uskratila saglasnost navedenom drugorangiranom kandidatu, Spahiću - upitala je Grgić i dodala:

- Tražim da mi se dostavi kompletan stenogram sa 251 sjednice Vlade FBiH. Upoznata sam da je na toj sjednici koja je održana 14. januara posljednja tačka bila davanje prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. To je također objavljeno na stranici Vlade FBiH. Vlada se izjasnila tako što kandidat resornog ministra Veska Drljače, njegov pomoćnik Kenan Spahić, nije dobio prethodnu saglasnost. Imajući u vidu ove informacije ali i činjenicu da su u Komisiji za izbor i imenovanje direktora Fonda koja nije predložila imenovanog Spahića bila dva uposlenika Ministarstva rada i socijalne politike. Tražim da mi se pismenim putem potvrdi ova informacija o izjašnjenju Vlade FBiH i dostavi informacija o razlozima za nezakonito postupanje pojedinaca uključenih u ovaj slučaj.