Udruženje demobilisanih boraca općine Foča u FBiH i Udruženje "182. viteška lahka brigada ARBiH", u saradnji s Općinom Foča u FBiH, danas su organizovali manifestaciju "Grebak - put života", u znak sjećanja na sve stradale civile i borce koji su poginuli braneći ovaj prevoj, ali i na putu ka Grepku, gdje je u periodu od 1992. do 1994. godine bila smještena logistička baza za stanovnike slobodne teritorije Goražda, prenosi Anadolu Agency (AA).

Rizična pješačenja kroz agresorske linije, minska polja i zasjede, u kojima su svake noći sudjelovali konvoji koji su brojali i po nekoliko hiljada stanovnika Goražda, bila su jedini način da se do opkoljenog i potpuno izolovanog grada prebace hrana, lijekovi i municija. Bazu na Grepku osiguravali su pripadnici fočanske 182. viteške brigade ARBiH, koji su učestvovali i u brojnim drugim bitkama na Treskavici, Igmanu i drugim ratištima.

-Bio sam na Grepku. Bili smo u nehumanim uslovima, ali gledali smo da pomognemo Goraždu koliko smo god mogli. Veće srpske snage su bile vezane za nas. Trudili smo se da osiguramo koridor za Goražde, da pomognemo tom narodu koji je bio u okruženju. Ovdje je, moram napomenuti, formirana 1. fočanska brigada čiji sam pripadnik i ja - izjavio je Emir Brajlović, potpredsjednik Udruženja "182. viteška lahka brigada".

Načelnik Općine Foča u FBiH Zijad Kunovac je kazao kako je današnja poruka s Grepka da se ne zaborave ljudi koji su dali svoje živote i koji su s prostora Grepka nosili hranu prema sadašnjem Bosanskopodrinjskom kantonu i na taj način osigurali da njihovi borci ostanu u životu.

-A što je vrlo bitno, oni koji su dolazili na Grebak dolazili su ne samo po hranu nego i po municiju koja je u datom momentu bila potrebna da bi se slobodan dio Goražda držao pod kontrolom - istakao je Kunovac.

Manifestaciji je prisustvovalo nekoliko stotina pripadnika ove jedinice, stanovnika ovog područja, te predstavnici vlasti BPK Goražde, Sarajevskog kantona, Muftijstva goraždanskog kao i izaslanik člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića.

Uz počasnu jedinicu Oružanih snaga BiH položeno je cvijeće na spomen-obilježje na kojem je ispisano: "Na vrleti bosanskoj ledena kolona domovinu čuva i podsjeća na narod i Armiju bosansku i vrijeme časne odbrane njene".