- Obavještavamo korisnike javnog gradskog prijevoza da će u povodu održavanja Božićne Ponoćke, preduzeće GRAS omogućiti prijevoz putnika po završetku vjerske cermonije u Katedrali.

Dakle, u subotu na nedjelju, 24/25. decembar 2022. godine u 00:10 sati na stajalištu Vijećnica bit će parkiran jedan autobus koji će obaviti vožnju na liniji 31e Vijećnica – Dobrinja – Ilidža – Hrasnica. Napominjemo da će autobus nakon dolaska na Dobrinju u slučaju da bude putnika produžiti vožnju do Ilidže i Hrasnice - saopćili su iz GRAS-a.