GRAS obavještava korisnike da će, u skladu sa Rješenjem Ministarstva saobraćaja KS, a povodom svečane ceremonije ispraćaja konjanika kluba "Hidalgo" na "Ajvatovicu"  u subotu, 22.06.2019. godine u vremenu od 09:00 do 10:00 sati doći do sljedećih izmjena u odvijanju javnog gradskog prevoza, i to:

-         tramvajski saobraćaj će se odvijati preko Željezničke stanice, dakle neće biti u funkciji na relaciji Tehnička škola - Baščaršija – Tehnička škola,

-         autobuska linija 31e Vijećnica – Dobrinja mijenjat polazni terminal i dijelom trasu linije, te će polaziti sa terminala Trg Austrije, a na relaciji Pofalići - Trg Austrije u oba pravca saobraćat će trolejbuskom trasom,

-         a prilikom prolaska kolone do kraćeg zastoja doći će u odvijanju trolejbuskih linija 102 Otoka – Jezero i 107 Dobrinja – Jezero, autobuskih linija 14 Dom Armije – Podhrastovi, 16 Dom Armije – Bare, 16b Dom Armije - Koševsko Brdo, 17 Dom Armije – Breka i 20 Park – Jagomir, te minibuske linije 74 Park - Sedrenik.