VEZANI TEKST - Granov za Faktor: Nisam u bliskoj vezi s političarima, naši projekti ne zavise od toga ko je na vlasti

Ovu informaciju za Faktor potvrdio je Emir Granov.

- Dio uplate je već izvršen, mi čekamo sada da druga strana ispuni svoje uvjete koji su u ugovoru, a to je da se izvrši harmonizacija parcela koje nisu usklađene između katastra i grunta, a koje su unutar ugovorene cijene kao i dostava brisovne dozvole za jednu od parcela koja je bila opterećena hipotekom – kazao je Granov.

Granov je za Faktor potvrdio da je u prvoj tranši isplaćeno 1.200.000 KM dok će ostatak kupoprodajne cijene u iznosu 3.905.000 KM biti isplaćen nakon ispunjenja ranije navedenih uvjeta.

- Očekujemo da bi sve trebalo biti završeno u roku od šest mjeseci, a mi smo već krenuli i radimo. Angažirali smo firmu koja radi idejno rješenje, to je neki prvi korak da bismo krenuli u proceduru dobijanja dozvola. Analiziramo postojeću situaciju i pripremne radnje su već u toku.

Projekcije su bile da već u ovoj godini počnemo sa pripremnim radnjama i nadamo se se da ćemo se držati rokova, ali zbog kompletne situacije na na tržištu i poremećaji koj su se desili, velikih inflacija, zahtijeva detaljnije, dubinske analize, jer imamo povećanja cijena materijala 50-60 posto naročito na uvjete i ambijent u kojem se krećemo i u kojima živimo. U svakom slučaju, ispunit ćemo uslove iz ugovora i investirati u naredne tri godine minimalno u iznosima u kojim smo se obavezali – kazao je Granov.