Ćavar nije položila zakletvu, pa samim tim nije učestvovala ni u glasanju o predsjednicima vijećnjičkih klubova. Akti koji regulišu rad Gradskog vijeća Mostara ne predviđaju mogućnost polaganja zakletve online, kao ni učestvovanja na sjednici onlina. 

Da li je sve u vezi s odlukama u Klubu Hrvata, kojem pripada Ćavar, regularno ako ona nije glasala, postavljalo se i to pitanje.

Vijeće često pravi pauze u radu kako bi se konsultovali i odlučili šta dalje, pa su tako dali pauzu i u vezi sa situacijom u kojoj je vijećnica Ćavar.

Razmatralo se da se formira komisija koja bi posjetila Ćavar kako bi položila zakletvu.

- Ako ona nije potpisala zakletvu i postala vijećnica, onda se nisu ni stekli uvjeti da se formira ovo vijeće. jesu li onda naše odluke statutarne. Voljela bih da neko pojasni - tražila je Baralija. 

Iz Kluba Hrvata su rekli kako prihvataju da se nađe rješenje da Ćavar učestvuje u radu Kluba, u smislu predlaganja i glasanja za predsjednika Kluba. I oni su predlagali formiranje Komisije koja bi išla kod Ćavar. Međutim, ona je zaražena koronavirusom i u izolaciji je, a osim toga bilo je upitno da li je takvo što moguće s pravno-normativne strane.

Poslovovnik Gradskog vijeća mostara ne predviđa bilo kakvo izjašnjavanje online, a i kako bi kad je iz 2004. godine, pojašnjavali su na sjednici.

- Šta ćemo, hoćemo li prekinuti - čulo se u sali, pa su opet zaključili da treba napraviti pauzu.

Sekretarka Vijeća Marija Soldo je potom pojasnila.

- Godine 2008. prilikom kontituiranja Gradskog vijeća Grada Mostara nije bio prisutan jedan vijećnik Zoran Sopta. Mi smo tada formirali odbor za odlazak u bolnicu njemu, on je svoju odluku kovertirao. Da se razumijemo, to tada nije bio COVID-19. Vijeće je usvojilo da može odbor otići kod njega, a odbor se formirao od vijećnika iz svih klubova. Tada smo to imali, međutim jedna stvar mi je ovdje zapela za uši, a to je svečana zakletva. Ona se može dati samo pred Vijećem. Sopta je zakletvu dao na sljedećoj sjednici Vijeća. Mi smo tada napravili presedan. Vi to sada možete primijeniti i na ovaj slučaj, a svečanu zakletvu može položiti samo ovdje - objasnila je sekretarka Vijeća.

Ponovo su dali pauzu za konsultacije.

Novoizabranim vijećnicima sve vrijeme je pomagao i aktuelni gradonačelnik Ljubo Bešlić koji im je tumačio šta i kako trebaju raditi po procedurama.