- To je pravedan model - poručio je Tomašević.

No glavno pitanje koje se postavlja je ko će, kad i kako kažnjavati. Naime, ako u zgradi od desetak spratova neko ne baca smeće propisno, takvu je osobu teško identificirati. U takvim slučajevima predviđeno je da se, zbog jednog ili više neodgovornih pojedinaca, kazni cijela zgrada.

Za građane koji će kršiti nova pravila, odnosno one koji miješani komunalni otpad neće odlagati u ZG vrećice i koji će kontaminirati odvojene sirovine, predviđene su kazne, koje će provoditi Čistoća i komunalni redari. Kazne iznose 500 kuna (130 KM) po članu domaćinstva, a 1000 kuna (260 KM) u višestambenim zgradama.

- Ako se ne bude drugačije moglo ustanoviti ko nepropisno baca smeće, vrećice otvarati te će se pregledavati otpad ne bi li se pronašao nekakav trag poput računa koji će identificirati vlasnika vrećice - poručio je Tomašević.