Radove na sanaciji parking prostor na području MZ Trg heroja obišao je općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima.

U okviru tekućeg održavanja cesta po prioritetima mjesnih zajednica radnici firme Sarajevoputevi počeli su radove na sanaciji parking prostora na području MZ Trg heroja, za bolje regulisanje saobraćaja u mirovanju.

Na osnovu Regulacionog plana planirana je izgradnja oko 70 parking mjesta, a parking će biti povezan sa ulicama Topal Osman-paše i Alejom lipa. 

Na parkingu će se postaviti ivičnjaci i slivnici, osigurati donja konstrukcija parkinga, postavit će se novi šahtovi i slivne rešetke. 

Vrijednost radova je oko 60.000 maraka, kaže se u saopćenju Općine Novo Sarajevo.