Dužnosnici su rekli da su vakcine transportovane u skladu sa propisima u rashladnim kutijama, ali je kasnije utvrđeno da su na etiketama označeni pogrešni rokovi valjanosti.

- Za sada nema zaključaka da duže skladištenje smanjuje učinkovitost vakcina - rekla je direktorica lokalnog centra za vakcinisanje Martina Burchert-Graeve.

Novo istraživanje proizvođača navodi da je vakcina dovoljno stabilna da se može čuvati tri mjeseca na normalnim temperaturama hladnjaka.

Međutim, Evropska agencija za lijekove (EMA) i dalje propisuje da se vakcina ne smije skladištiti duže od 30 dana.