U jednoj obavijesti iz spomenute banke koja nam je data na uvid navodi se da "Banka neće uzimati od klijenta one podatke i one dokumente kojima raspolaže i koji se nisu promijenili". Za pojašnjenje ove upute obratili smo se UniCredit Bank iz koje smo dobili sljedeći odgovor.

- U skladu sa zakonskim propisima, UniCredit Bank d.d., kao i sve druge banke na našem tržištu, dužna je voditi ažurnu evidenciju identifikacijskih podataka klijenata, te shodno tome redovito podsjeća svoje klijente o potrebi ažuriranja njihovih podataka. Klijent je dužan obavijestiti Banku ukoliko dođe do promjene njegovih podataka. Ukoliko Banka raspolaže kopijom važeće identifikacijske dokumentacije, jer ju je klijent ranije dostavio i nije došlo do promjene podataka, isti nije dužan posjetiti poslovnicu – saopćili su iz UniCredit bank.

U razgovoru s ljudima koji koriste usluge drugih banaka saznali smo da ovo nije praksa u većini drugih finansijskih institucija ove vrste. Zašto onda Unicredit banka insistira na ovoj proceduri?

- UniCredit Bank posluje u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima iz područja sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. To su Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, Pravilnik o provedbi zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, Odluka o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Prema navedenom svaka banka, pa tako i UniCredit Bank, obavezna je prikupljati propisane podatke, redovito provoditi analizu poslovanja svojih klijenata, voditi računa o valjanosti, relevantnosti i ažurnosti informacija, podataka i dokumentacije, koji predstavljaju temelj za identifikaciju klijenata.