Faktor je prije nešto više od mjesec pisao detaljnije o trasi Prve transverzale i dijelu koji će prolaziti preko zelene površine između dva sarajevska muzeja.

Opširnije o tome možete čitati u ovom tekstu: Dio Prve transverzale prolazi između dva sarajevska muzeja, ali šta dalje?

Ovih dana je na društvenoj mreži Facebook čak i sponzorisana peticija koju potpisuju građani koji se protive da se dio ceste gradi između dva muzeja.

 

Do momenta objavljivanja ovog teksta peticiju je potpisalo skoro 2.500 građana.

U peticiji se između ostalog navodi da će u slučaju da dođe do izgradnje ovog dijela Prve transverzale šetalište biti skraćeno za nekoliko desetaka metara, da će izduvni gasovi motornih vozila dodatno zagađivati zrak u dijelu grada koji je za veliki broj ljudi, naročito starijih i djece, svakodnevno korišten kao prostor za sport, rekreaciju i šetnju, stabla će biti posječena zbog saobraćajnice, a prostor između muzeja, koji se intenzivno koristi za društvena i kulturna događanja tokom cijele godine, u potpunosti će zauzeti nova saobraćajnica.

- Saobraćajnica će uništiti jednu od rijetkih preostalih zelenih površina u ovom dijelu grada i narušiti izgled najpopularnije šetnice u gradu Sarajevu. Naš interes nije još jedna saobraćajnica u gradu koji su zagušili automobili i zgrade. Naš interes je mirna i očuvana šetnica u punoj dužini – navedeno je također u peticiji.