Zaključak Gradskog vijeća Grada Mostara sa 27. sjednice, glasi: "Obavezujemo se da će Gradsko vijeće Mostara odmah po završetku sudskog spora u vezi sa kamenolomom Kuti, ako bude donesen u korist udruženja Kuti, pokrenuti proceduru skidanja majdana Kuti iz Prostornog plana Grada Mostara".

Građani ne žele kamenolom u blizini svojih domova iz više razloga, a jedan od njih je udaljenost 137 metara od kuća, nepostojanje pristupnog puta ka kamenolomu, direktna izloženost mještana utjecajima detonacija i svakodnevnog miniranja.

- Dobijeni odgovor od Gradskog vijeća Grada Mostara je u potpunoj suprotnosti sa donesenim zaključkom, jer je navedeni sudski postupak već okončan u korist građana, odnosno, Kantonalni sud u Sarajevu je 26. 12. 2022. godine poništio okolinsku dozvolu za kamenolom u Kutima. Dakle, sudski spor na koji se odnosio zaključak u vezi kamenoloma Kuti je završen i donesena je odluka u korist udruženja Kuti, čime su se stekli uvjeti za izvršenje zaključka - navodi se u saopćenju udruženja Kuti.

Naglašavaju kako se mještani Kuta pitaju, da li možda Gradsko vijeće Mostara još ne planira da realizuje doneseni zaključak, jer očekuje da će se postupak izdavanja nove okolinske dozvole, nakon eventualnog ponovljenog postupka, završiti nekim novim sudskim sporom.

- Naš cilj nije "dezavuirati" javnost da je postupak okončan, kako je to navedeno u odgovoru koji smo zaprimili. Postupak na koji se zaključak odnosi jeste završen, odnosno, okolinska dozvola je sudskim postupkom poništena! Ona više ne proizvodi nikakva pravna dejstva, a da li će biti novog postupka ili ne, to ne znamo. Nesporna je činjenica da je predmetni postupak završen, a samim tim i izvršna je postala i obaveza Gradskog vijeća Mostara vezana za usvojeni Zaključak sa 27. sjednice - navodi Aner Omanović, član Građanske inicijative Kuti.

Građanska inicijativa Kuti je 21. 02. 2023. godine, na dobijeni odgovor, poslala Gradskom vijeću Grada Mostara pismeno izjašnjenje, u kojem su naveli mišljenje da Gradsko vijeće, umjesto da pomogne građanima, opstruiše sopstveni zaključak. U tom izjašnjenju su ponovljeni i razlozi zbog kojih građani ne žele kamenolom u blizini svojih domova.