Ponudili su im da potpišu izjavu kojom se javno obavezuju da će na listu prioriteta staviti borbu za Bunske kanale i zaustavljanje gradnje minihidroelektrana na tom spomeniku prirode tako što će u slučaju da budu izabrani u Skupštinu HNK dati podršku raskidu koncesionog ugovora potpisanog 2014. godine.

- Mi smo sve bliži trajnoj zaštiti Bunskih kanala, spomenika prirode, ali borba i dalje traje. U toku je procedura izmjene postojećeg Prostornog plana Grada Mostara, ali sve dok se ne usvoji izmijenjeni Prostorni plan Grada Mostara, na snazi je trenutni u kojem su ucrtane dvije mHE na Bunskim kanalima, na osnovu kojeg bi investitor imao zakonsku mogućnost da ishoduje potrebne dozvole. Osim toga, ni trenutni saziv Vlade HNK još nije pokrenuo proceduru raskida koncesionog ugovora za ove dvije mHE - saopćili su iz ove neformalne grupe građana.

Istakli su da je rok za odgovore 21. septembar, a nakon toga će javno objaviti odgovore svih stranaka kao i informaciju koje se nisu ni izjasnile.