Gradsko vijeće Grada Sarajeva je danas na sjednici usvojilo Zaključak kojim traži od Skupštine Kantona Sarajevo da stavi van snage amandmane L do L VII na Ustav KS te usvoji funkcionalne amandmane koji bi utemeljili stvarnu reformu lokalne samouprave.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Igor Gavrić kazao je da je potrebno promijeniti Ustav KS, jer su ustavne promjene iz 2017. godine "zacementirale" poziciju Grada Sarajeva na način koji ne odgovara ni presudama Ustavnog suda ni stvarnom stanju u lokalnoj samoupravi.

Istakao je da se svi zaključci koji su danas usvojeni na sjednici Gradskog vijeća referiraju na izmjenu Ustava Kantona Sarajevo, među kojima je i zaključak da je potrebno usvojiti novi, reformski zakon o lokalnoj samoupravi.

- Neki od vijećnika žele pozvati gađane okolnih općina koji nisu u okviru Grada Sarajeva da se na referendumu izjasne da li žele biti dio Grada, te da onda od KS preuzmemo nadležnosti koje nam pripadaju - kazao je Gavrić.

Kao nadležnosti i odgovornosti Grada koji obuhvataju poslove gradskog lokalnog karaktera, Gavrić je naveo urbano planiranje, stanovanje, finansije i porezne politike, zajedničke infrastrukture, javni promet, obrazovanje, kulturu i sport, iskorištavanje lokalnog zemljišta, lokalne radio stanice i televizije, turizam te humanitarne aktivnosti.

- Građani Sarajeva pripadaju urbanoj cjelini i svi imaju pravo na bolji život - zaključio je Gavrić.   

Ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Lejla Brčić poručila je da bez izmjena amandmana na Ustav KS, prijedlozi općina i Grada Sarajeva neće biti uvaženi i uvršteni u novi zakon o lokalnoj samoupravi.  

Smatra evidentnim da su 2017. godine napravljene određene greške kada su rađeni amandmani na Ustav, koji su usvajanje zakona o lokanoj samoupravi učinili nemogućim.

Istakla je da su u Ustav KS unesene određene kategorije koje su suprotne Nacrtu zakona o principima lokalne samouprave i koji nisu potpuno usaglašeni ni s Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.

- Ne možemo donijeti zakon koji je suprotan Ustavu KS. Ali obećavam da će svi predstavnici općina, Grada Sarajeva i ekspreti biti uključeni u izradu novih amandmana na Ustav KS - zaključila je Brčić.