Primopredaji su u ime Grada Beča prisustvovali i Peter Hanke, član gradske vlade za vatrogastvo i zaštitu od katastrofa, Gerald Hillinger, komandant Profesionalne vatrogasne brigade Grada Beča i Gerald Schimpf, savjetnik Profesonalne vatrogasne brigade Grada Beča.

Sva tri vozila će pripasti Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kantona Sarajevo (PVJ) koju su u Beču predstavljali Jasmin Terović, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite, Danis Memagić, zamjenik komandanta PVJ i Ernis Zuko, komandir odjeljenja u PVJ. Delegaciju iz Sarajeva dočekao je i ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Austriji Kemal Kozarić.

Riječ je o dva navalna vozila za gašenje i spašavanje, opremljena spasilačkim alatima koja imaju kapacitet da prevezu 6 do 8 članova posade te o vozilu sa teleskopskom hidrauličnom platformom koja vatrogascima omogućava rad na visini do 30 metara.

Ova donacija je nastavak višegodišnje saradnje između sarajevskih i bečkih vatrogasaca u oblasti zaštite od katastrofa.

- Dr. Michael Ludwig ukazao nam je posebnu čast svojim prisustvom, a partnerstvo s Bečom iz niza razloga smatramo posebno dragocjenim. Ovo je nastavak dobre međunarodne saradnje koju smatramo jednim od ključnih faktora razvoja bh. prijestolnice. Naša ambicija je da Grad Sarajevo bude grad koji je na pametan način umrežio javne sektore, ubrzao mnoga rješenja i stvorio uvjete za perspektivniju budućnost. Ova vrijedna donacija će doprinijeti kvalitetnijem radu sarajevskih vatrogasaca, njihovim bržim i efikasnijim intervencijama, a time i većem stepenu zaštite i sigurnosti građana Sarajeva - kazao je gradonačelnik Skaka.