Ovaj novac prvenstveno je bio namijenjen za kupovinu sanitetskog vozila za Dom zdravlja u Višegradu.

Međutim, kada je Đurević saznao da resorno ministarstvo planira nabavku vozila za domove zdravlja u RS-u, te da je na spisku i onaj koji se nalazi u općini koju vodi, krajem decembra prošle godine je izmijenio plan javnih nabavki i kupovinu saniteta skinuo sa liste, a na tu poziciju uplanio nove automobile.

- Planom javnih nabavki bila je predviđena nabavka sanitetskog vozila za potrebe Doma zdravlja Višegrad. S obzirom na to da će Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS-a nabaviti sanitetsko vozilo i isto dati na upotrebu, sredstva se preraspoređuju za nabavku dva putnička vozila. Iz tog razloga donesena je dopuna plana nabavki - obrazlaže načelnik svoju odluku.

Prije nekoliko dana, 28. februara okončan je postupak javne nabavke, a jedini ponuđač bilo je preduzeće iz Ljubuškog.

Đurević nam se javio na telefon i poručio da je na sastanku, pa je uputio novinara Capitala na općinskog portparola koji je na bolovanju, a koji je obećao da će na pitanja odgovoriti kada se vrati na posao.

Koji modeli su kupljeni i koji su sve automobili parkirani u voznom parku općine? Ovo su pitanja na koje će se morati pričekati odgovor.

Do tada treba napomenuti da firma M.R.M. Export Import prodaje automobile njemačkih proizvođača Volkswagen i Audi.

S druge strane, Vlada Republike Srpske je sredinom februara usvojila odluku o pravu prijenosa vlasništva nad deset novih sanitetskih vozila ukupne vrijednosti 1,32 miliona KM sa Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite na javne zdravstvene ustanove među kojima je i Dom zdravlja u Višegradu.