To se odnosi na građane koji pripadaju kategorijama društva koje su najviše pogođene zabranom kretanja – porodiljama s bebama i malom djecom, osobama treće životne dobi, kao i osobama s poteškoćama u kretanju, a isključivo za nabavku osnovnih životnih, medicinskih potrepština i lijekova.

GSS stanica Sarajevo ovim kategorijama društva bit će na raspolaganju svakim danom od 10:00 do 18:00 sati, sa svoja dva tima, na sljedeći način:

• Tim A (Stari grad, Centar i Vogošća) – broj telefona: +387 61 299 443

• Tim B (Novo Sarajevo, Novi grad i Ilidža) – broj telefona: +387 61 214 351

Od 10:00 do 14:00 biće moguće poslati poruku ili obaviti telefonski poziv na broj telefona Tima općine kojoj pripada klijent nakon čega će se izvršiti selekcija prioriteta, te će se u periodu od 15:00 do 18:00 sati obavljati dostava osnovnih sredstava prema prioritetu.

Pomoć će se isključivo realizirati za navedene kategorije društva u teško dostupnim i udaljenim dijelovima općina Kantona Sarajevo.

- Za svaku zloupotrebu ovog tipa pomoći GSS stanica Sarajevo ne može donijeti nikakve sankcije, ali postoje službe koje to mogu, s toga Vas molimo da svoje potrebe i prioritete usmjerite na pravilan i racionalan način - poručili su iz GSS-a.