Glavna tema ovog sastanka bila je odgovor na pandemiju Covid-19 u Federaciji. Bilo je govora o hronologiji poduzetih mjera, trenutnoj epidemiološkoj situaciji, iskustvima u odgovoru na koronavirus na nivou kantona, kao i prijedlogu aktivnosti u narednom periodu.

- Mi smo napravili pregled dosadašnje situacije i analizu hronologije mjera do sada. Dogovorili smo se da intenziviramo aktivnosti i u narednom periodu. Da pratimo stanje na terenu u smislu opreme i svega ostalog. Dogovorili smo da idemo na praćenje situacije u općinama i kantonima i da mjere koje budemo donosili budu prvenstveno na tim lokalnim nivoima. Da ne idemo sa istim mjerama u cijeloj Federaciji BiH. Ako je u većini kantona situacija stabilna, a neki kanton ako "iskače", da se u njemu djeluje. Kao što smo uradili u Tešnju i Živinicama. Dakle, izolovati ljude, zatvoriti pogone na određeno vrijeme. Nema potrebe za uzbunom, ali ima potrebe da se svi pridržavaju preporuka – rekao je za Faktor Goran Čerkez, član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.