Godišnji izvještaj VSTV-a BiH, štampan na 114 stranica, sadrži sedam poglavlja – Evropske integracije, Nezavisnost pravosuđa, Imenovanje i ocjenjivanje (nosilaca pravosudnih funkcija), Efikasnost pravosuđa, Kvalitet rada pravosudnih institucija, Integritet i odgovornost te Digitalna transformacija pravosuđa.

Izvještaj donosi' i priloge koji se odnose na preporuke, kao i izvještaje o radu sudova i tužilaštava u BiH. 

Kako se u Izvještaju navodi, VSTV je u prošloj godini poduzeo niz aktivnosti usmjerenih na smanjenje broja najstarijih predmeta, povećanje produktivnosti sudija i tužilaca, bolju organizaciju rada u pravosudnim institucijama, njihovo unapređenje kapaciteta u segmentu strateškog planiranja, kao i osiguranje boljih uvjeta rada za sudije, tužioce i ostalo stručno i tehničko osoblje.

Istovremeno, prvi put su poduzete strateške aktivnosti na polju povećanja upotrebe alternativnih načina rješavanja sporova, radi smanjenja broja predmeta pred sudovima, odnosno smanjenja broja neriješenih predmeta.

Pored toga, u okviru projekata koje VSTV realizira, inicirane su nove aktivnosti radi unapređenja sveukupne efikasnosti pravosuđa, koje će, kako se u Izvještaju navodi, biti realizirane u narednom periodu.

Prema podacima za 2019. godinu, vidljivo je da je u svim tužilaštvima u BiH došlo do povećanja broja neriješenih KT predmeta (predmeti protiv poznatih počinilaca).

Tako je 31. 12. 2019. godine zabilježeno 13.546 neriješenih KT predmeta, što je za tri posto više u odnosu na broj neriješenih predmeta 31. 12. 2018. godine, kada je taj broj iznosio 13.191.

Tokom 2019. godine tužilaštva u BiH su podigla 11.485 optužnica protiv 13.611 osoba.

U odnosu na 2018. godinu, ukupan broj podignutih optužnica je smanjen za 721 ili šest posto, odnosno tokom 2019. godine je optuženo manje 1.100 osoba, ili sedam posto.

Smanjenje broja podignutih optužnica je zabilježeno u kantonalnim i okružnim tužilaštvima, kao i u Tužilaštvu Brčko distrikta BiH, dok je broj podignutih optužnica u Tužilaštvu BiH isti kao i u prethodnoj godini.

Postupajući po podignutim optužnicama, sudovi u BiH su tokom 2019. godine donijeli 11.296 ili 92 posto osuđujućih presuda, kojima su osudili 13.447 osoba.

U 853 predmeta ili sedam posto su donesene oslobađajuće presude u odnosu na 1.174 osobe.

Odbijajuće presude su donesene u 161 ili jedan posto predmeta od ukupno donesenih presuda.

U jednoj od sekcija Izvještaja predstavljen je rad redovnih sudova u 2019. godini kroz analizu zbirnih statističkih podataka o radu redovnih sudova u odnosu na: protok predmeta, kvalitet i kvantitet.

Tako je ukupan broj neriješenih predmeta u 2019. godini je smanjen za 10.791 predmet ili 3,6 posto, što pokazuje da je nastavljen trend pada broja neriješenih predmeta u sudovima i u 2019. godini.

Smanjenje broja neriješenih predmeta je zabilježeno na svim nivoima sudova, osim u Višem privrednom sudu u Banjoj Luci gdje je zabilježeno povećanje broja neriješenih predmeta za 226 predmeta ili 71,7 posto i općinskim sudovima gdje je zabilježeno povećanje broja neriješenih predmeta za 3.570 predmeta ili 2,2 posto.

Najveće apsolutno smanjenje broja neriješenih predmeta je zabilježeno u osnovnim sudovima (7.367 predmeta ili 12,2 posto).

Inače, pokazatelji iz Izvještaja pokazuju kako je u 2019. godini u BiH ukupno riješeno 382.271 predmet, te da je zabilježen priliv od 371.480 predmeta, dok je neriješenih 288.090.

Godišnji izvještaj VSTV-a BiH za 2019. godinu objavljen je i dostupan na Internet stranici Vijeća u rubrici VSTV BiH/Institucionalni okvir/Godišnji izvještaji VSTV-a BiH. Izvještaj je, također, dostupan na linku. 

Izvještaj je, u skladu sa Zakonom o VSTV-u BiH, dostavljen relevantnim tijelima izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini.