On u svom reagiranju navodi da je "u tekstu iznesen niz neistina na račun Grada Tuzle, tačnije Službe za inspekcijske poslove i njega kao glavnog inspektora".

Faktor je u ovom tekstu objavio odgovor na pitanje u vezi sa uklanjanjem transparenta koje je uputio zastupnik u Skupštini TK Midhat Čaušević, a koji potpisuje direktor Uprave policije MUP-a TK Safet Ibrahimović.

- Gradska inspekcija i Gradska uprava Tuzle nemaju ništa sa uklanjanjem transparenta posvećenog Srebrenici. Apsolutno je netačno da su službenici Službe za inspekcijske poslove Grada Tuzle dali nalog da se 11.07.2020. godine ukloni transparent sa Plavog mosta u Tuzli, koji je bio posvećen sjećanju na žrtve genocida u Srebrenici, na kojem je pisalo: "Oprostiti nećemo! 11.07.'95." Transparent su skinuli pripadnici MUP-a TK, dana 11.7.2020. godine, na osnovu naloga svog rukovodioca smjene Bajrić Sulejmana, kako je to i navedeno u službenoj zabilješci koju su tog dana sačinili postupajući policajci i koja je Službi za inspekcije Grada Tuzle dostavljena nekoliko dana poslije, 17.7.2020. - navodi Ahmetović.

VEZANI TEKST - Po usmenom nalogu inspektora Grada: Policajci u Tuzli skinuli transparent posvećen Srebrenici

On dalje dodaje da je 11.7. 2020. godine, nakon što je policija transparent uklonila, o tome obavijestila dežurnog radnika Službe za inspekcijske poslove, koji je sa dežurnim komunalnim inspektorom otišao na lice mjesta da provjeri tu informaciju i ustanovio da na Plavom mostu nema transparenta.

- Dakle, nije tačna ni informacija da tog dana nije bilo dežurnih uposlenika Službe za inspekcijske poslove Grada Tuzle. Nakon što je po nalogu svog službenika uklonila transparent 11.7.2020, policija tek 13.7.2020. godine o tome telefonom obavještava i mene kao glavnog inspektora. Sugerisao sam da o tome sačine službenu zabilješku. Šest dana od kada su policajci skinuli transparent bez pismenog, a pogotovo usmenog naloga Službe za inspekcijske poslove Grada Tuzle, tj. 17.7.2020. godine, od strane komandira Policijske stanice Centar, Službi za inspekcije dostavljena je službena zabilješku sačinjena od patrole policije koja je transparent skinula, kao i skinuti transparent upakovan u papirnu vrećicu - potcrtava u svom reagiranju Ahmetović.

Gradska inspekcija je, dodaje se dalje u reagiranju, ne otvarajući papirnu vrećicu, transparent odmah vratila, uz obrazloženje da Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzle nije izdala nikakav upravni akt, niti poduzela bilo kakve radnje na uklanjanju transparenta, te da, s obzirom na to da je policija uklonila transparent, isti vraća policiji na nadležno postupanje.

- Dakle, Gradska inspekcija i Gradska uprava zaista nemaju ništa sa uklanjanjem transparenta sa Plavoga mosta. O svemu navedenom posjedujemo pisane dokaze, dopise i službene zabilješke - navodi se u reagiranju glavnog inspektora Ahmetovića.