U saopćenju Kalinovog ureda navedeno je kako je razgovarano o političkim i ekonomskim odnosima te unapređenju saradnje na polju odbrane.

Razgovarano je i o krizi u Ukrajini, protestima u Kazahstanu, procesu normalizacije s Armenijom, dešavanjima u Afganistanu, Bosni i Hercegovini i Etiopiji, te detaljima strateškog zajedničkog mehanizma između Turske i SAD-a.

Rečeno je i kako krizu u Ukrajini treba riješiti dijalogom i saradnjom te da je Turska spremna doprinijeti u tom pogledu. Istaknuto je i kako Turska pridaje veliku pažnju zaštiti teritorijalnog integriteta Ukrajine.

Navedeno je kako je potrebno da se što prije smire dešavanja u Kazahstanu, što je važno i s aspekta mira i sigurnosti regiona. Posebno su se osvrnuli na inicijative Organizacije turkijskih zemalja u tom pogledu.

Razgovarano je i o procesu normalizacije između Turske i Armenije te uspostavljanju trajnog mira između Azerbejdžana i Armenije što će doprinijeti miru i stabilnosti u regionu.

Pored toga, istaknuta je odlučnost Turske da nastavi ulogu preuzetu kada je u pitanju uspostavljanje stabilnosti i mira na Balkanu, Kavkazu, Bliskom istoku, Centralnoj Aziji i Africi.