Današnja sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH pretvorila se u nadmudrivanje na koji način se treba raspravljati i glasati, odnosno koja je daljnja sudbina Prijedloga zakona o izbornim jedinicama i broju mandata Parlamenta FBiH, čiji su predlagači - klubovi zastupnika SDA, SBB-a, DF-a i SDP-a i delegat u Domu naroda Predrag Kojović. 

Ovaj zakon u elektronskom glasanju nije dobio potrebnu podršku za usvajanje jer je nedostajao jedan glas.

Zato je dopredsjedavajući Doma Jasenko Tufekčić izrazio sumnju u glasanje pa je glasano pojedinačno, prozivanjem i izjašnjavanjem svakog od delegata, te se pokazalo da zakon podržava 29 delegata što je dovoljno za usvajanje. Međutim zakon nije dobio kvalifikovanu većinu, a to je većina delegata iz svakog od klubova naroda.  

Prethodno je glasano po proceduri predviđenoj za zakone od vitalnog interesa, a koju je tražila predsjedavajuća Doma Lidija Bradara zajedno sa dopredsjedavajućim Dragom Puzigaćom. U tom krugu glasanja zakon nije dobio podršku većine delegata iz Kluba hrvatskog naroda. 

- Budući da većina hrvatskog kluba nije glasala za ovaj zakon potrebno je osnovati zajedničku komisiju koja će pokušati usaglasiti stav o ovom zakonu. Ukoliko se ne postigne saglasnost, zakon se vraća predlagaču i ne može identičan biti ponovo upućen u Parlament - rekla je Bradara, nakon čega su predloženi članovi ovi komisije.

Međutim, za riječ se javio predsjednik FBiH Marinko Čavara koji je iznio svoje tumačenje Ustava FBiH. Rekao je da se komisija formira samo u slučaju kada ne postoji saglasnost da li je neki zakon od vitalnog interesa, a ovdje, kako je kazao, nema te dileme jer postoji saglasnost da zakon jeste od vitalnog interesa. Prema njegovim riječima, zakon je pao i nema dalje procedure za njega.

-Nema potrebe da se komisija usaglašava o njemu, niti će on biti upućen Ustavnom sudu FBiH - rekao je Čavara, te ocijenio da je zakon pao.

U toku je pauza i ne zna se hoće li Bradara u nastavku ostati pri svojoj izjavi ili će prihvatiti Čavarinu konstataciju i tumačenje Ustava FBiH. Također, nije poznato hoće li ispoštovati zahtjev koji su uputili bošnjački delegati, a što bi značilo da zakon "ostaje u životu".

Mnogo je različitih tumačenja i viđenja šta treba uraditi u nastavku sjednice. Predlagači zakona insistiraju da se glasa o zahtjevu Kluba Bošnjaka, odnosno po članu 118. Poslovnika, što bi značilo da ovaj zakon, ako ga ne podržava većina svakog od klubova naroda, treba biti upućen na ocjenu Ustavnom sudu FBiH, koji bi dao konačnu ocjenu.  Ukoliko bi Ustavni sud ocijenio da zakon nije štetan po vitalni nacionalni interes nekog naroda, Prijedlog zakona o izbornim jedinicama i broju mandata u Domu naroda FBiH smatrao bi se usvojenim.

Tokom rasprave šef Kluba Bošnjaka Osman Ćatić rekao je da je ovaj zahtjev upućen u skladu sa poslovnikom i predviđenim procedurama, te je insistirao da se delegati izjasne o njemu. Optužio je, također, Bradaru da zloupotrebljava svoje ovlasti i da svojim ponašanjem i postupcima sprečava Bošnjake da kažu svoje mišljenje o zakonu. Delegat Predrag Kojović, jedan od predlagača, iznio je stav da konačnu ocjenu treba donijeti Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda FBiH kao jedini organ koji ima pravo na to.

Također, mogao se čuti i stav da se u ovom slučaju radi o sporu unutar institucije, odnosno Doma naroda, koji jedino može riješiti Ustavni sud.