Od kada su usvojene Izbornog zakona BiH prema kojima se izbori za parlamente na različitim nivoim vlasti održavaju prema principu otvorenih lista birači u pojedinim dijelovima zemlje su na dan izbora dobijali “čaršafe“ koje su morali širiti na biračkom mjestu i među brojnim imenima stranaka, koalicija i kandidata pronaći svog favorita i glasati za njega.

Ovaj princip je prvi put u BiH primijenjen na općim izborima 2000. godine. On podrazumijeva da se na glasačkim listićima, osim naziva stranaka i koalicija, nalaze imena i svih kandidata koje su ti politički subjekti kandidovali za taj nivo vlasti. Tako se biračima daje mogućnost da, glasajući za određeno ime kandidata utiču na budući sastav nekog od parlamenata, bez obzira na to kako su stranke i koalicije sastavile poredak na kandidatskim listama. Drugim riječima, zahvaljujući otvorenim listama može se dogoditi da kandidat kojeg je njegova stranka postavila na šesto mjesto na listi uđe u parlament, a da onaj koji je treći na listi ne bude izabran.

Ono što je potrebno znati je da se na otvorenim listama može glasati samo za stranku, odnosno koaliciju, stavljajući znak “X“ pored naziva političkog subjekta. Može se glasati i za političkog subjekta i za jednog ili više kandidata sa liste tog subjekta istovremeno. Također, može se glasati i samo za pojedine kandidate, s tim što se takav glas automatski dodaje i subjektu koji ga je kandidovao.

Ako neko glasa za dva ili više imena kandidata koji su članovi različitih stranaka ili koalicija, takav listić se proglašava nevažećim.

Zbog različitog broja imena na glasačkim listićima različiti su i formati papira na kojima se ti listići štampaju. Najveći glasački listići su za pojedine kantone u kojima je kandidovan veliki broj osoba. Tako će birači koji će glasati za skupštine Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Bosanskopodrinjskog, Hercegovačko-neretvanskog i Kantona Sarajevo dobiti glasačke listiće formata A2. Ovaj format ima dimenzije 59,4 x 42 centimetra. Ilustracije radi, to je veličina koju dobijete kada rastvorite neke dnevne novine.

Broj imena na ovim listićima kretat će se od 355 u Bosanskopodrinjskom, do 710 u Kantonu Sarajevo. Ujedno glasački listić za skupštinu Kantona Sarajevo će sadržavati najviše imena na predstojećim općim izborima u BiH.

Najveći broj glasačkih listića imat će dimenzije 42 x 29,7 centimetara. Radi se o A3 formatu. Ilustracije radi, to je otprilike format dnevnih novina.

Ovaj format imat će glasački listići za izbore za četiri kantonalne skupštine i to u Posavskom, Srednjebosanskom, Zapadnohercegovačkom i Livanjskom kantonu. Na ovom formatu će biti i glasački listići za glasanje za Zastupnički dom Parlamenta FBiH, i to u izbornim jedinicama III, V, VII, VIII i XI. Također, glasački listići u osam od devet izbornih jedinica za izbore za Narodnu skupštinu RS imat će ovaj format.

Najmanji format glasačkih listića koji će se koristiti na ovim izborima je A4, čije su dimenzije 29,7 x 21 centimetar. To je format papira za printanje, odnosno velike sveske.

Na ovom formatu papira naći će se imena kandidata za izbore za zastupnički dom Parlamenta FBiH u iznornim jedinicama I, II, IV, VI, IX, X i XII, kao i na izbore za Narodnu skupštinu RS u izbornoj jedinici VIII. Također, na ovom formatu su odštampani listići za izbore za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, u svim izbornim jedinicama, za predsjednika i potpredsjednike RS-a, kao i za članove Predsjedništva BiH.

Zbog različitog broja kandidata, odnosno formata glasačkih listića, dogodit će se da će građani Sarajeva, Zenice, Tuzle i drugih većih gradova u FBiH na dan glasanja dobiti jednak broj glasačkih listića, ali dvostruko veću količinu papira u odnosu na neku manju općinu u RS-u. Tako će, recimo, birači u Sarajevu dobiti jedan glasački listić formata A2, jedan A3 i dva formata A4. S obzirom da je format A2 četiri, a A3 dva puta veći od formata A4, birači u Sarajevu će dobiti količinu od osam listova formata A4. Za to vrijeme stanovnici manjih općina u RS-u će dobiti sva četiri glasačka listića formata A4.