U mjestu Gornje Vardište, nedaleko od Višegrada, danas je otkrivena spomen bista Dragiši Masalu, koji je kao general Vojske Republike Srpske odlikovan Medaljom za vojne zasluge, Ordenom za vojne zasluge sa srebrnim mačevima, Ordenom rada sa srebrnim vijencem i Ordenom Karađorđeve zvijezde drugog reda. Organizator ove manifestacije bio je načelnik Spasilačkog centra Srbije Vojkan Krstić.

General Masal preminuo je u martu 2017. godine, i nikada nije odgovarao za ratne zločine počinjene na području Višegrada, Goražda i za otmicu u Štrpcima.  

Bio je profesionalni oficir Vojske Jugoslavije koji je učestvovao u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Sve do 2001. godine nalazio se na platnom spisku 30. kadrovskog centra Vojske Jugoslavije.

Masal je bio načelnika artiljerije Užičkog korpusa bivše JNA na čijem je čelu bio pukovnik Dragoljub Ojdanić. Užički korpus je 13. aprila 1992. godine prešao preko Drine u Višegrad i tu ostao sve do 19. maja. U tih 36 dana, vojnici i oficiri Užičkog korupusa terorisali su Bošnjake, hapsili ih, zatvarali, mučili, ubijali. Silovali su bošnjačke djevojke i žene.

Dana 11. aprila 1994. godine pukovnik VRS Dragiša Masal dobija naredbu od svog komandanta, ratnog zločinca generala Ratka Mladića za dalja djelovanja u sklopu operacije Zvijezda 94.

U naredbi je između ostalog stajalo:

-Gurajte energično naprijed, ne osvrćite se na ovo što se oko nas dešava. Turci moraju nestati sa ovih prostora.

Ovu Mladićevu naredbu, u Haškom tribunalu gdje je u martu 2015. godine Dragiša Masal, kao bivši komandant Taktičke grupe VRS Višegrad, bio svjedok odbrane ratnom zločincu i skidao sa njega komandnu odgovornost u vezi zauzimanja Goražda, Zaštićene zone UN-a koja je 1994.godine potpuno razorena prije nego je bošnjačko stanovništvo iz nje prognano, pročitao je tužilac Alan Weber.

Tužilac Weber je predočio i izvještaj međunarodnih posmatrača UN-a prema kojem je nakon žestokog napada srpskih snaga u Goraždu uništeno oko 80 posto kuća i zgrada, dok je preko 700 ljudi ubijeno, a gotovo 2000 ranjeno. U tzv.operaciji srpskih snaga pod nazivom Zvijezda 94 upotrijebljeno je razorno oružje, modificirane aviobombe od nekoliko stotina kilograma koje su vrlo neprecizne, a prema nalazima vojnih vještaka optužbe – namijenjene za teror civila. Za napad na Goražde aviobombe je naručio lično svjedok Masal.

-Vi ste zatražili modificirane aviobombe i one su se koristile u ovoj operaciji, zar ne?- pokazao je zahtjev Weber.

-Da, ali to je bilo na početku same operacije, potvrdio je Masal, koji je neposredno nakon razaranja Goražda postao načelnik artiljerije u Glavnom štabu VRS-a, naručujući i dalje aviobombe za iduće akcije.

Svjedok obrane Masal, kao bivši komandant Taktičke grupe VRS-a iz Višegrada suočen je i s odgovornošću za djelovanje paravojnih formacija koje su prema predočenim vojnim dokumentima – bile pod komandom vojske bosanskih Srba, poput zloglasnih Osvetnika vođenih ratnim zločincem Milanom Lukićem.  Predočena mu je tada i vojna korespodencija u kojoj se tvrdi da je o otmici Bošnjaka i Hrvata iz voza u Štrpcima 1993.godine unaprijed obaviješten i MUP Srbije.

Tužilac je ukazivao na svjedokovu ulogu u otmici 18 Bošnjaka i jednog Hrvata iz voza u Štrpcima 27. februara 1993. godine, nakon čega im se gubi svaki trag. Otmica se dogodila na dijelu pruge Beograd-Bar koji prolazi kroz dio BiH koji je tada kontrolirala Druga podrinjska brigada Luke Dragičevića, u sastavu Masalove Taktičke grupe. U dokaze je danas uvršteno svjedokovo naređenje potčinjenim brigadama izdato 21. februara 1993. godine po nalogu ratnog zločinca Radovana Karadžića. Masal u njemu zahtjeva da bude informiran o "zarobljenim Muslimanima sa teritorije Sandžaka" i nastavlja:

-A ako ih nemate, smjesta ih zarobite.

Masal je priznao da je izdao pomenuto naređenje, ali da u njemu nije mislio na civile već na "Muslimane koji su išli od Sandžaka ka Goraždu i Sarajevu".

Masal je bio pozvan u Hag da bi branio zločinca Ratka Mladića, ali se vremenom njegov iskaz pretvorio u "samoodbranu" od sugestija tužilaca da je odgovoran za granatiranje civilnih područja Goražda, spaljivanje sela, protivpravno zatvaranje civila i otmicu u Štrpcima.