Nakon što su tokom vježbe "Brzi odgovor 2020" EUFOR i njegove rezervne snage ponovo ostvarili uspješnu saradnju sa Ministarstvom sigurnosti BiH i agencijama za provođenje zakona BiH, Cikotić je pozvao generalmajora Trischaka da na terenu posjete Graničnu policiju BiH na jednom od najprometnijih graničnih prijelaza sa Srbijom. Ovim je još jednom naglašen visok nivo saradnje između EUFOR-a i agencija za provođenje zakona BiH.

- Neophodno je redovno stjecati neposredan uvid u situaciju duž granice i razmjenjivati mišljenja na najvišem nivou. Zahvaljujem se ministru Cikotiću na njegovom trudu i pomoći u zajedničkom pružanju sigurnosti i stabilnosti u zemlji - kazao je komandant EUFOR-a Trischak.

Tijesna saradnja i razmjena informacija između EUFOR-a i vlasti BiH su izuzetno važni i predstavljaju dopunu procjeni sigurnosne situacije u zemlji. Jedan od zadataka EUFOR-a je podrška lokalnim vlastima u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja za sve građane BiH.