General Huston: BiH ostvarila značajan napredak u uknjižbi nepokretne vojne imovine

objavljeno: 07.12.2017. u 20:30

NATO Štab Sarajevo upriličio je večeras u u zgradi Oružanih snaga BiH novogodišnji prijem. 

Brigadni general Robert A. Huston prisjetio se postignuća i aktivnosti ostvarenih u ovoj godini te zahvalio partnerima u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH, kao i međunarodnim partnerima koji ostaju opredjeljeni da podrže put BiH ka euroatlantskim integracijama i aktivaciju Akcijskog plana za članstvo.

Primijetio je da je BiH ostvarila značajan napredak u uknjižbi nepokretne vojne imovine kao vlasništva države te naglasio da je trenutno, po podacima Ministarstva odbrane BiH, uknjiženo više od polovine vojnih lokacija. Istaknuo je i da provedba Pregleda odbrane dobro napreduje.

- Ministarstvo odbrane i Oružane snage blizu su završetka posla na sastavljanju detaljne strukture jedinica koja će stupiti na snagu po aktivaciji Akcijskog plana za članstvo. Pregled obuhvata personal, opremu i vozila. Oružane snage i Ministarstvo odbrane BiH Pregled provode na profesionalan način - kazao je.

Brigadni general Huston je dodao da Ministarstvo odbrane vrijedno radi i na unapređenju postupka nabavki u odbrani, boljem upravljanju nabavkama i pratećoj odgovornosti, a paralelno s time i na ubrzanju isporuka zaliha za sve pripadnike Oružanih snaga.

- Operativno, BiH nastavlja davati značajan doprinos međunarodnom miru i stabilnosti u operacijama NATO-a, Evropske unije i Ujedinjenih naroda u Afganistanu i Africi. Iako po veličini male, Oružane snage BiH imaju značajan pozitivan utjecaj u tim međunarodnim operacijama - kazao je.

Istaknuo je i pozitivan pomak što su ga Oružane snage ostvarile u kontekstu brige za građane i razvoja regionalnih rješenja za regionalna pitanja.

- Oružane snage i civilni organi se nastavljaju obučavati sa susjedima i partnerima u regiji. Ove godine učestvovali su na vježbama održanim u BiH, Njemačkoj, Rumuniji i Srbiji.  Kao vrhunac te regionalne suradnje, BiH je ove godine bila domaćin vježbe Euro-atlantskog centra za koordinaciju odgovora na katastrofe - kazao je.

Dodao je da je tokom te vježbe BiH ugostila više od 1.200 učesnika iz 34 države te da je to bio uspjeh za BiH, NATO i za partnerske države učesnice.

Brigadni general Huston istaknuo je i pomoć koju Oružane snage BiH pružaju civilnim organima vlasti te podsjetio na njihovu podršku kroz gašenje požara, medicinsku evakuaciju i inženjerijske radove.

- Ta pomoć, kao i kontinuirane aktivnosti deminiranja, garancija su sigurnosti sadašnjih i budućih generacija građana ove države - naglasio je.

Novogodišnjem prijemu prisustvovali su međunarodni i domaći zvaničnici te ostali gosti.