Nepotvrđeni glasački listići, kao i glasovi stranaka koje nisu prešle izborni prag od tri posto ne računaju se prilikom dodjele mandata, kazala je portparolka Centralne izborne komisije BIH Maksida Pirić.

Naime, u javnosti su se pojavile informacije kako se prilikom brojanja glasova nevažeći glasački listići kao i glasovi stranaka koje nisu prešle izborni prag, dodjeljuju najjačim strankama. Ove tvrdnje Pirić je izričito demantovala.

- Rezultati izbora objavljajuju se po političkim subjektima, onoliko koliko je svaki od subjekata osvojio važećih glasova. Rezultati se objavljuju za svaku stranku, koaliciju ili nezavisnog kandidata, odnosno za svakog kandidata neke stranke ili koalicije ako se radi o otvorenim kandidatskim listama. U raspodjeli mandata učestvuju oni politički subjekti koji su ostvojili više od tri posto od ukupnog broja važećih glasova u određenoj izbornoj jedinici. Glasovi onih političkih subjekata koji nisu prešli prag od tri posto i koji ne učestvuju u raspodjeli mandata ne dodjeljuju se nikome – kazala je Pirić.

Podsjetila je da se prilikom računanja broja osvojenih mandata u obzir uzimaju samo važeći glasački listići.

- Glasovi koje su osvojili politički subjekti koji nisu prešli prag od tri posto ostaju tim strankama ili koalicijama i njihovi glasovi se ne mogu pripisati nekom drugom političkom subjektu – istakla je Pirić.

Dodala je i kako se nevažeći glasački listići također ne pripisuju bilo kojem političkom subjektu, odnosno oni se ne uzimaju u obzir prilikom računanja broja glasova koje osvoji neki politički subjekt.