Gasa ima, do kada ne zna se

Objavljeno: 09.02.18 u 15:26 Autor: A. Šarenkapa

Još uvijek nije poznato da li će potrošači u FBiH, a prije svih građani Sarajeva, ostati bez urednog snabdijevanja gasom u jeku grijne sezone. Sve zavisi od dobre volje transportera gasom iz RS-a, tačnije Sarajevogasa AD Istočno Sarajevo i Gasprometa sa Pala.

Kako smo uspjeli saznati, lista zahtjeva koje su postavile ove dvije kompanije prema FBiH, odnosno prema BH Gasu, mjere se milionima KM. Prvi se odnosi na plaćanje dugovanja za transport gasa kroz gasovod kojim gospodari Sarajevogas AD Istočno Sarajevo u dužini od oko 40 kilometara. Prema važećem Aneksu Ugovora o transportu gasa BH Gas je za period od 1. aprila 2015. do 31. decembra 2017. godine imao dug u iznosu od 1,6 miliona KM. Taj dug je nedavno izmiren.

Međutim, iz Sarajevogasa AD istočno Sarajevo traže da im se osim ovog iznosa uplati još milion KM retroaktivno za navedeni period, pravdajući to novim transportnim tarifama koje jednostrano donijela Regulatoprna komisija za energetiku RS-a, a da pri tome nisu mijenjane odrebe važećeg Ugovora o transportu gasa.

Također, dodatni pritisak predstavlja i zahtjev za nove cijene transporta koje bi važile od 1. januara ove godine. Umjesto dosadašnjih 650.000 KM godišnje, Sarajevogas AD Istočno Sarajevo zahtijeva da cijena transporta bude 1,2 miliona KM.

Tome treba dodati i zahtjev Gasprometa Pale za transport kroz 19 kilometara gasovoda kojim oni upravljaju. Do sada je cijena kroz ovaj dio gasovoda od Zvornika do Sarajeva koštao 60.000 KM godišnje, a u Gasprometu Pale sada traže da i oni naplaćuju 1,2 miliona KM godišnje. To znači da bi se samo kroz 60 kilometara gasovoda kroz BiH, tačnije kroz RS, cijena transporta trebala povećati sa oko 700.000 maraka, na 2,4 miliona KM godišnje.

Također, Regulatorna komisija za energetiku RS-a je, kako saznajemo, donijela odluku o odobravanju količina isporučenog gasa, prema kojoj bi se za FBiH dnevno puštalo 1,2 miliona kubnih metara, što je nedovoljno čak i za potrebe grijanja Sarajlija, a kamoli i za zadovoljavanje potreba svih korisnika u FBiH, među kojima je najveći Arcelor Mittal iz Zenice.

Istovremeno sa ovim zahtjevima stiglo je i upozorenje iz Srbije da će zavrnuti gas za BiH ako se ne prihvati njihov zahtjev da se za transport gasa kroz tu državu, umjesto dosadašnjih šest miliona KM godišnje, plaća 16 miliona maraka.

U nedavno održanim pregovorima između BH Gasa i Srbijagasa dogovoreno je da se cijena transporta u prvih devet mjeseci ove godine poveća samo za 30 posto, umjesto za traženih skoro 300 posto. Šta će biti nakon 30. septembra, odnosno da li će Srbijagas istrajati na svom zahtjevu još uvijek niko ne zna.

To znači da bi dosadašnji transportni troškovi kroz Srbiju i RS, sa sadašnjih nešto manje od sedam miliona KM, narasli na oko 18,5 miliona maraka.

Iza sve ga se, kako saznajemo, krije pokušaj gasnih kompanija iz RS-a i Srbije da preuzmu tržište FBiH, tačnije velike potrošače. Plan je, izgleda, sljedeći: Nametnuti, putem povećanje troškova transporta, enormno visoku cijenu gasa za FBiH, kako bi ovaj energent postao nekonkurentan. Nakon toga bi se, kao “spasioci“, pojavile firme iz Srbije i RS-a koje bi velikim potrošačima u FBiH u njihova skladišta dopremali gas u cisternama, koji bi bio višestruko jeftiniji od onog u gasovodu.

Šta će biti sa takozvanim malim potrošačima, odnsono domaćinstvima i da li će i dalje koristiti enormno skupi gas, ili će početi za grijanje koristiti druge energente, poput električne energije, čvrstih goriva ili nećeg trećeg, njih mnogo ne interesuje.

Iz sadašnje perspektive posmatrajući, postoji nekoliko alternativa. Jedna je da BH Gas u potpunosti prihvati sve zahtjeve. U tom slučaju nadležne institucije, uključujući Nadzorni odbor BH Gasa, Ministarstvo energetike, industrije i rudarstva FBiH i Vladu FBiH, trebaju odlučiti kako će ova tri puta veća razlika u troškovima biti "pokrivena".

Najjednostavnije rješenje je povećati cijenu gasa potrošačima i tada bi to povećanje, prema nekim kalkulacijama, trebalo iznositi minimalno 30 posto u odnosu na sadašnju cijenu. No, izvjesno je da bi u tom slučaju gas ponovo, kao i prije dvije do tri godine, postao krajnje nekonkurentan po cijeni i da bi broj potrošača naglo opao.

Druga mogućnost je da Vlada FBiH na sebe preuzme obavezu plaćanja razlike između sadašnje i buduće cijene transporta, ili barem veći dio te razlike, kako bi se cijena gasa koju plaćaju potrošači zadržala barem na sadašnjem nivou.

Jedno od mogućih rješenja je da se u cijeli problem uključi i politika, odnsono da se prije svih resorna ministarstva FBiH i RS-a, ali i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, uključe u cijeli problem i pokušaju dogovoriti kompromisno rješenje koje bi zadovoljilo sve strane, odnosno kojim bi sve komapnije uključene u transport gasa, a to su BH Gas, Sarajevogas AD Istočno Sarajevo, Gaspromet Pale i Srbijagas, bile jednako nezadovoljne.

U tom kontekstu zanimljivo je čuti izjave entitetskih ministara energetike, industrije i rudarstva. Tako se, recimo, ministar RS-a Petar Đokić otvoreno stavio na stranu kompanija iz Istočnog Sarajeva i Pala i njihovog jednostranog zahtjeva za povećanjem cijena transporta.

- Gospoda iz FBiH prave problem. Namjerno prave problem svojim građanima. Rizikuju da njihovi građani imaju problema zato što neće da poštuju zakonodavstvo RS-a i da poštuju naša preduzeća iz gasnog sektora, koja također u skladu sa zakonima RS-a posluju i koja su prinuđena sada na ovakav način da postupaju. Oni nemaju drugog izbora – kazao je Đokić na pres konferenciji.

Istovremeno, njegov kolega u FBiH Nermin Džindić "pere ruke" od svega.

- Mislim da nema nikakvog razloga za zabrinutost. Uprava BH Gasa je odgovorna za ovo što su uradili i trebaju sjesti i dogovoriti se. Nećemo im mi servirati rješenja – poručio je Nermin Džindić.

Ipak, najčudnije od svega je što osoba, u koju su definitivno ovih dana, kada je u pitanju grijanje, uprte oči svih korisnika gasa, a radi se o direktoru BH Gasa Jasminu Salkiću, uporno šuti i ne govori da li će biti gasa ili ne i kakvi su sve zahtjevi za povećanjem cijena postavljeni. Poslao je samo jedno šturo saopćenje u kojem se navodi da je BH Gas izmiro dug od 1,6 miliona KM prema Sarajevogasu iz Istočnog Sarajeva, te da se o finalnom prijedlogu transportera iz RS-a trebaju izjasniti nadležni organi.

Iza ovakve formulacije može se kriti svašta, ali i ništa, odnosno jednake su mogućnosti da gasa bude do kraja grijne sezone, ali i da njegova isporuka prestane sutra. Zašto Salkić zvanično ne kaže kakvi su sve zahtjevi postavljeni pred BH Gas, da li ih može ispuniti i ko su nadležni organi koji trebaju razmotriti te zahtjeve i u kojem roku?