Concordia je registrovana za više različitih djelatnosti, od gajenja žitarica do ostalih ličnih uslužnih djelatnosti, a između ostalog je registrovana i za pranje i hemijsko čišćenje proizvoda od tekstila i krzna.

- Privredna jedinica je registrirana za više različitih djelatnosti, a poslovne evidencije iste se ne vode u okviru ISFU sistema. Angažirana osoba ovlaštena za sastavljanje finansijskih izvještaja je podnijela godišnji obračun privredne jedinice za 2022. godinu. Ostvareno je ukupno 96.934 KM prihoda i 66.029 KM rashoda, odnosno 30.905 KM dobiti – piše u revizorskom izvještaju o Zavodu za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH za 2022. godinu.

Pritvorenici i zatvorenici imaju pravo na naknadu za svoj rad koja iznosi od jedne četvrtine do jedne polovine prosječne plaće na sličnim poslovima ostvarene u posljednja tri mjeseca u BiH. Naknada se isplaćuje iz ostvarenih prihoda privredne jedinice.

Interesantan podatak našli smo i u Godišnjem izvještaju o izvršenju budžeta Zavoda za prošlu godinu. Tokom 2022. godine pritvorenici i zatvorenici koji su napustili Zavod donirali su TV aparate za Zavod u vrijednosti od oko 7.300 KM.