Međutim, Ustavno vijeće je saopćilo da su neki članovi u prijedlogu zakona imali pravne nedostatke.

Vlada je u martu iskoristila posebno ustavno ovlaštenje da provede reforme bez podrške u parlamentu.

Dvanaest masovnih protesta je do sada održano protiv penzione reforme, a čitava situacija sa nemirima na ulicama Francuske traje još od januara.

Vlada predsjednika Emmanuela Macrona tvrdi da su promjene ključne kako bi se spriječio kolaps penzionog sistema.

Nakon odluke Ustavnog vijeća mogu se očekivati novi protesti u Francuskoj.