Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Kantonu Sarajevo održalo je danas prvi radni sastanak na kojem su doneseni neophodni akti, te je raspravljano o projektima koje Kanton Sarajevo realizuje u saradnji sa lokalnim zajednicama.

Ovo vijeće nedavno je imenovala Vlada KS, a ima savjetodavnu ulogu u procesima definisanja, implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji razvojnih prioriteta u Kantonu Sarajevo.

Uz premijera Kantona Sarajevo, kao predsjednika, u sastavu Vijeća su i čelnici Grada Sarajeva i devet općina KS, te predsjednici Udruženja poslodavaca i Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata KS.

Kako je istakao premijer Edin Forto, u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH, Vijeće je bilo dužno donijeti akte o svom formiranju.

-Sretan sam da imamo zakonski osnov za djelovanje kao i dogovore o projektima, što je i princip rada Vlade KS. Ova vlada ‘djeluje projektno’ i za kratki period rada, u komunikaciji sa načelnicima pojedinih općina, već je pokrenula važne projekte koje zajedno finansiramo. Neke smo zatekli i u fazi su realizacije. Ono što želim istaći je da će podršku Vlade dobiti projekti koji su spremni i oni će biti prioritet - naveo je premijer Forto ovom prilikom.

Dodao je da će ovo biti platforma za razmjenu informacija i ideja “a nikako politička organizacija”.

-Razvojno vijeće je stalno tijelo i mora djelovati, bez obzira ko su načelnici a ko premijer, kako bi ovaj kanton imao razvojnu politiku i znao upravljati razvojem, odnosno kako bismo svi zajedno usmjeravali sredstva tamo gdje je to najpotrebnije a to je razvoj - naglasio je Forto.

Načelnici sarajevskih općina izrazili su zadovoljstvo formiranjem ovog vijeća ističući kako je veoma bitna koordinacija različitih nivoa vlasti u svrhu efikasnije realizacije razvojnih projekata uključujući i one koji prevazilaze interese lokalnih zajednica, a čija je svrha razvoj Kantona i Federacije.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici UNDP-a koji su podržali osnivanje i rad Vijeća, saopćio je Press KS.