Naveo je to šef Ureda Erduan Kafedžić u odgovoru na pitanje zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo Amri Hasagić.

Hasagić je pitanje u vezi s radom Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom uputila i Tužilaštvu Kantona Sarajevo.

- Koliko je formiranih predmeta po prijavama Ureda za borbu protiv korupcije, a koliko je prijava odbačeno kao neosnovano – pitala je zastupnica Hasagić.

- Kantonalno Tužilaštvo Kantona Sarajevo je u periodu od 2018. do 23. novembra 2021. godine formiralo ukupno 92 predmeta koje je inicirao Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo. Od toga 39 krivičnih prijava, 12 informacija o saznanjima o eventualnom izvršenju krivičnog djela, 41 krivična prijava / informacija anonimnih podnosilaca, građana, te drugih institucija KS, koje su dostavljene Uredu, a Ured ih je proslijedio Tužilaštvu na nadležno postupanje – navodi se u odgovoru na zastupničko pitanje koji potpisuje glavna kantonalna tužiteljica Sabina Sarajlija, te dalje navodi:

- Od 92 predmeta šest predmeta je završeno podizanjem optužnice, 17 predmeta završeno negativnom tužilačkom odlukom (naredbom da se istraga neće provoditi ili naredbom da se obustavlja istraga), zatim jedan predmet završen ustupanjem na nadležnost drugom tužilaštvu, a preostali predmeti su u radu u fazi provjere navoda dostavljenih prijava.

Sarajlija u odgovoru zastupnici Hasagić također navodi da je pored navedenih predmeta, Ured o određenom broju slučajeva informacije dostavio Tužilaštvu putem nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova KS.

- Odnosno, njihove informacije su uložene na već formirane predmete po istoj pravnoj stvari. U odnosu na sadržaj dostavljenih krivičnih prijava / informacija, cijenio je da je u predmetima u kojima je Ured podnosilac prijave, unaprijeđen sadržaj prijava, između ostalog i zbog bolje saradnje Ureda sa Tužilaštvom, međutim napominjemo da Ured nema nadležnosti ni resurse kao druge agencije za provođenje zakona, a u smislu postupanja u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku FBiH – navodi se u odgovoru Sabine Sarajlija.