Pozivamo Općinu Odžak na transparentnost, a nadležne inspekcije te državni Ured za veterinarstvo da hitno izvrše nadzor i utvrde, te obavijeste javnost o detaljima angažmana lovačkog društva koje će hvatati i uklanjanjati pase na ulicama. Lokalne organizacije i građane pozivamo da dokumentiraju aktivnosti lovačkog društva te da ih podijele sa medijima, navodi se u saopćenju Fondacije Dogs Trust u BiH.

U obavijesti na Radio postaji Odžak, što nam je telefonski potvrdila i službenica Općine Odžak, se navodi da će lovačko društvo Fazan od 1. do 7.2.2021. godine provoditi "zbrinjavanje pasa lutalica" u općini Odžak.

Prema telefonskoj informaciji službenice Općine Odžak, i inače se "s vremena na vrijeme" angažira ovo lovačko društvo za uklanjanje pasa lutalica, ali bez transparentne informacije o načinu i mjestu zbrinjavanja niti krajnjoj destinaciji ovih pasa. Isti izvor nam je na upit potvrdio da se uhvaćeni psi sigurno ne zbrinjavaju u skloništu jer ga u ovoj općini i nema, da nije sigurna šta se tačno dešava sa uhvaćenim psima, ali da se psi u ovakvim akcijama najvjerovatnije uništavaju ili odvoze na drugu lokaciju.

Dogs Trust u BiH već osam godina pruža vrijednu i značajnu podršku za sistemsko i humano rješavanje problema napuštenih pasa prema okvirima, a koje propisuje i Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja BiH. Samo u drugom dijelu 2020. godine, u našim kampanjama u Posavskom kantonu je sterilisano oko 1.200 pasa lutalica, od čega oko 60 posto ženki, a što uključuje blizu 300 pasa lutalica samo u Odžaku.

Ovim je u Posavskom kantonu spriječeno da na ulice dođe nekoliko desetina novih psića o kojima niko ne može brinuti, a koji su već sa šest mjeseci reproduktivno zreli, što znači da se bez ove mjere problem kontinuirano širi. Svi ovi psi su očišćeni od crijevnih parazita, vakcinisani protiv bjesnila, čipirani, te označeni ušnom markicom i tetovažom. Ovim je značajno smanjen i zdravstveni, ali često i sigurnosni rizik od ovih pasa, a lokalnim vlastima koje su jedine obavezne i jedine to mogu, omogućeno da mnogo lakše i troškovno efikasnije uspostave i provode sistem, te da time postepeno, ali sigurno, problem riješe humano i tako da se više ne vrati.

Kombinacija ove važne metode sa drugim zakonskim mjerama, a posebno provođenjem odgovornog vlasništva pasa te nadzora nad uzgajivačima, uz registrirano sklonište usklađeno sa zakonskim pravilnikom, udomljavanje je jedino što problem koji je zapravo i eskalirao zbog neodgovornosti ljudi i neprovođenja ili kršenja Zakona, može riješiti trajno i tako da se više ne vrati, te naravno humano što je zakonski imperativ.

Nasuprot tome, korištenje masovnog i sistemskog uništavanja pasa predstavlja iznimno okrutnu metodu kojom se ne samo krši zakon, već se time doprinosi da se trajno rješenje stalno prolongira i da se problem kontinuirano vraća, zahtijevajući nova uništavanja nedužnih životinja.

Shodno tome, podrška Fondacije Dogs Trust u BiH će ubuduće biti uvjetovana konkretnom opredjeljenošću lokalnih vlasti na dosljednoj provedbi zakona i uspostavi Sistema. U regijama u kojima ova inicijativa ne postoji, naša podrška neće biti proširena, a postojeća će biti suspendovana.

Dogs Trust u BiH pokazuje posebno opredjeljenje da se nastavi zalagati u BiH i da kroz svoje programe, tehnički, te savjetodavno, nastavi pružati podršku isključivo za sistemsko rješavanje problema koje je u interesu zajednice, a koje je ujedno i način za sistemsko i trajno unapređenje dobrobiti pasa što je glavni parametar naše misije, i u osnovi motiv našeg angažmana, navodi se u saopćenju.