Iako se raspolagalo sa vrlo skromnim budžetom koji je posljedica stanja prouzrokovanog prvenstveno pandemijom koronavirusa, realizovana je odluka da se podrži što više novih projekata u proizvodnji i komplementarnim djelatnostima prema novousvojenom poslovniku o procedurama i kriterijima dodjeli sredstava za izbor korisnika sredstava kao i poslovniku o visinama podrške za ovu godinu.

Na konkurs Fondacije za sufinansiranje filmskih projekata primljeno je ukupno 69 prijava a odlukom je od punog iznosa od 1.182.000 KM odvojenog podršci filmskim projektima, podržano je devet dugometražnih igranih filmova sa ukupnim iznosom od 736.000 KM. U kategoriji dugometražnog dokumentarnog filma podržana su četiri projekta sa ukupno 116.000 KM, dok su u kategoriji manjinskih koprodukcija također podržana 4 projekta sa ukupnim iznosom od 150.000 KM i to jedan igrani film iz Srbije, jedan igrani i jedan dokumentarni film iz Hrvatske i jedan igrani film iz Crne Gore.

U kategoriji kratkometražnog filma podržano je 11 projekata sa ukupnim iznosom od 160.000 KM dok je u kategoriji razvoja dugometražnih filmova i razvoja projekata podržano 9 autora i 2 udruženja sa ukupnim iznosom od 20.000 KM.

Na konkurs sa sufinasiranje komplementarne djelatnosti ove godine stiglo je ukupno 66 prijava. Kategorija sufinansiranja pravnih lica za snimanje studentskih projekata je za 3 filma ukupno dobila podršku od 4.500 KM. Za sufinansiranje zaštite, čuvanja i prezentiranja arhivske i filmske građe odvojeno je ukupno 8.000 KM za dva projekta.

Sufinansiranje promocije bh. filma za projekte čak 22 udruženja izdvojeno je ukupno 63.500 KM dok je u drugim oblicima sufinansiranja filmske djelatnosti dodijeljena podrška za 20 udruženja i autora sa ukupnim iznosom od 68.000 KM. Ukupan iznos potpore svim projektima u kategoriji komplementarnih djelatnosti iznosi 144.000 KM.