U Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu danas je u organizaciji Fonda "Bošnjaci" održana svečanost potpisivanja ugovora o stipendiranju učenika i studenata za školsku/akademsku 2019./2020. godinu.

U ovoj godini Fond ''Bošnjaci'' dodjeljuje 60 stipendija nadarenim učenicima i studentima s prosječnom ocjenom 4,90, odnosno 9,44. Među stipendiranim studentima je njih 12 sa prosječnom ocjenom 10,00.

Među učenicima s odličnim prosjekom je Iman Korić, učenica trećeg razreda Prve bošnjačke gimnazije Sarajevo, koja je stipendistica Fonda “Bošnjaci” već treću godinu zaredom.

- Stipendija mi mnogo znači, jer pored te novčane pomoći koju imam pri školovanju, kroz druženja koja Fond organizuje imamo priliku da se upoznajemo s mladim ljudima koji imaju slične vizije za budućnost i da zajedno gradimo ono što ćemo jednog dana po završetku fakulteta i srednje škole moći da postignemo - kazala je Korić, koja je zainteresovana svoje obrazovanje nastaviti na polju poduzetništva i društvenih nauka.

Fond ''Bošnjaci'' je do sada stipendirao više 2.600 posebno nadarenih učenika i studenata u Bosni i Hercegovini, među kojima je 125 studenata sa prosječnom ocjenom 10,00 na najprestižnijim javnim visoko-školskim ustanovama u BiH, zatim više od 260 studenata dobitnika priznanja ''Zlatna značka'', ''Zlatna plaketa'', ''Povelja rektora'', ''Povelja dekana'', više 160 učenika generacije i 17 hafiza Kur'ana.

- Pored stipendiranja Fond realizuje niz drugih projekata kao što je pomoć učenicima povratnicima u manji bh. entitet Republiku Srpsku, tako da smo obišli gotovo cijeli entitet i škole s bošnjačkom većinskom djecom gdje smo obezbijedili najosnovnija nastavna sredstva i opremu, a za zavšne razrede osnovnih škola organizovali smo instruktivnu nastavu iz matematike, fizike, bosanskog i engleskoj jezika - izjavio je Šahin Kerla, direktor Fonda "Bošnjaci".

U ovoj godini raspisan je konkurs za 60 stipendija, na koji se prijavilo 146 kandidata sa gotovo svih javnih univerziteta u BiH.

U cilju što bolje transprarentnosti, uz konkurs je objavljen i sistem bodovanja kandidata sa zahtjevom za dodjelu stipendije, tako da je svaki kandidat imao precizan uvid u način bodovanja.

- Imali su pravo žalbe u Upravnom odboru, nijedna žalba nije dostigla, što govodi o ozbiljnosti, profesionalizmu i transparentnosti u radu ovog Fonda. Cilj nam je bio da te mlade genijalce uvjerimo da u ovoj zemlji i našoj zajednici ima nešto što je 100 posto transparentno, korektno i pošteno - rekao je Kerla.

Napomenuo je da stipendije za učenike iznose 120 KM mjesečno, za studente na prvom ciklusu studija 150 KM, za studente na prvom i drugom ciklusu studija s procječnom ocjenom 10,00 je 170 KM.

- Mi od njih očekujemo da će nakon okončanja školovanja i zasnivanja radnog odnosa raditi na afirmaciji i unapređenju rada Fonda i finansijski ga pomagati u skladu sa svojim mogućnostima kako bi ga učinili održivim za generacije koje dolaze - poručio je direktor Fonda "Bošnjaci".

Fond “Bošnjaci” je 1997. godine osnovao prvi predsjednik nezavisne RBiH Alija Izetbegović, s ciljem zanavljanja visokostručnog kadra stradalog tokom oružane agresije na BiH. U želji da unaprijedi rad Fonda i oslobodi ga bilo kakvih političkih i drugih konotacija, Alija Izetbegović je 2001. godine uvakufio Fond "Bošnjaci" prenoseći osnivačka prava na Vakufsku direkciju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.