Općina Novi Grad adaptirala je devastirani objekat u Centru "Safet Zajko" u koji je uloženo 320 hiljada maraka i pripremila ga kako bi firma Dizart sa svojim mašinama i opremom mogla uspostaviti Centar za obuku.

Nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Novi Grad imaju priliku da postanu konkurentnije na tržištu rada nakon što prođu obuku za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama koja traje tri mjeseca, a uključuje 150 časova. Do sada je obuku prošlo 40 mladih ljudi, koji su osposobljeni za rad na CNC mašinama.

Bez obzira na pendemiju korona virusa Dizart i ove godine ima više od 80 posto izvoza za Irsku, Englesku i druge zapadno - evropske zemlje, a nedavno su povećali ponudu. Ova kompanija koja proizvodi CNC mašine za međunarodno tržište i jedina je u BiH koja to radi, napravila je petoosnu CNC mašinu, najprestižniju u CNC tehnologiji. Pomoću petoosne CNC mašine mogu se izrađivati razni modeli kalupa velikih gabarita u svim metalima osim čelika. Služit će za obuku polaznika edukacije i izradu materijala za evropsko i svjetsko tržište.

U Centru za edukaciju i prekvalifikaciju upriličeno puštanje u rad petoosne CNC mašine koja je napravljena u sklopu USAID-ovog projekta WHAM.

Direktor projekta USAID WHAM Fuad Ćurčić rekao je da je cilj projekta pomoć malim i srednjim preduzećima da povećaju izvoz i poboljšaju prodaju.

- Ideja granta na koji je aplicirala firma Dizart je da napravi petoosnu CNC mašinu, koja bi za početak poslužila u edukativne svrhe, a nakon što je firma proda napravila bi novu. Imamo priliku da vidimo prototip koji treba da pokaže klijentima da firma u Sarajevu može da pravi dobre mašine - kazao je Ćurčić.

Jasmin Ahmić, direktor firme Dizart kazao je da će polaznici obuke imati priliku raditi na novoj CNC mašini koju su napravili. Iako je primarna djelatnost Centra obuka nezaposlenih osoba i njihovo usmjeravanje ka potrebama tržišta rada Dizart je razvio saradnju sa Mašinskim fakultetom u Sarajevu i Srednjom školom metalskih zanimanja, čiji studenti i učenici rado dolaze u prostorije ove firme.

- Već imamo dobar rejting, zna se da kod nas diplomu ne može dobiti onaj ko je nije zaslužio. Skoro 80 posto proizvoda izvozimo u Englesku, Irsku i Australiju. Razlog tako dobrog izvoza je prepoznat kvalitet naših mašina koje su relativno jeftine za evropske pojmove - rekao je Ahmić i dodao da se u narednom periodu orjentišu na robotiku i 3D printere, te da je u planu pokretanje edukacija iz tih oblasti.

Namik Ćatić uspješno je završio edukaciju početkom 2019. godine i trenutno radi na CNC mašinama.

- Po struci sam mašinski tehničar-konstruktor na računaru i obuka koju sam prošao bila je značajna jer sam tako ušao u posao i shvatio kako se zapravo radi. Obuka je, zapravo, dobar temelj za širenje znanja - kazao je Ćatić.

U Centru za edukaciju i prekvalifikaciju trenutno je u toku osmi ciklus obuke.

Obuka radnika za rad na CNC mašinama vrlo je važna, jer na tržištu postoji velika potreba za kvalifikovanim CNC operaterima. To su laserske CNC mašine koje se koriste u različitim proizvodnim djelatnostima od tekstilne industrije, drvne, plastične...