Federalni štab CZ se kako je za Faktor kazao direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović na ovaj potez odlučio zbog poboljšanje epidemiološke situacije. 

Da li će preporuka biti usvojena odlučit će Vlada FBiH koja će precizirati kada će biti proglašen prestanak stanja nesreće. 

Stanje nesreće Vlada FBiH proglasila je 18. marta.