Od 15. marta, od donošenja odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni su na 14 graničnih prijelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

Federalni sanitarni inspektori zaključno s 28. aprilom, prema do sada dostupnim informacijama, na graničnim prijelazima izdali su ukupno 29.160 rješenja o stavljanju putnika/osoba pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Za kategorije osoba iz nove Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 144, a koja se primjenuje od 24. aprila, federalni sanitarni inspektori su tokom jučerašnjeg dana na graničnim prijelazima izdali ukupno 602 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor odnosno ograničenju kretanja van mjesta boravka, i to 385 rješenja o izolaciji, te 186 rješenja za vozače, 20 rješenja za pogranične i 11 za prekogranične radnike.

Od ukidanja mjere karantina, zabilježen je porast broja putnika u prekograničnom prometu na graničnim prijelazima koji su u nadležnosti federalnih sanitarnih inspektora.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno ukupno 3.273 osobe - državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci - spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama osoba blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije/karantina.

Isto vrijedi i za 322 osobe - državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Od stupanja na snagu Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 144. od 24. aprila, Inspektorat RS je dostavio podatke o 240 osoba kojim je republički sanitarni inspektor izdao rješenje o kućnom karantinu, te podatke o rješenjima za 1.386 vozača koji su na teritoriju BIH ušli na graničnim prijelazima koji se nalaze na području RS, a imaju prebivalište u FBIH.

Danas ističu mjere iz 380 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 24.564 osobe istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Iz FUZIP-a obavještavaju osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana.

Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Po donošenju Odluke Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH kojom je određeno utvrđivanje marži, dežurni tim Federalnog tržišnog inspektorata je u cilju zaštite građana od nerazumnog podizanja cijena i tokom današnjeg dana vršio inspekcijske nadzore benzinskih pumpi, ali i drugih prodajnih objekata na području Federacije BIH.

Do ovog trenutka izvršeno je 10 inspekcijskih nadzora, kojom prilikom je utvrđeno 14 prekršaja, što podrazumijeva podnošenje 14 prekršajnih naloga u iznosu od 27.500 KM, saopćeno je iz FUZIP-a.