U trajanju od deset dana, uključujući rad u neradne dane i dvije smjene, izvršeno je ukupno 97 inspekcijskih nadzora nad poštivanjem Zakona o ugostiteljstvu FBiH, Zakona o turističkoj djelatnosti FBiH, Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH i Zakona o fiskalnim sistemima BiH kod ugostiteljskih objekata (restorana, kafe-barova, hotela, apartmana, vila i drugih subjekata nadzora koji nude usluge smještaja), trgovina, autoprijevoznika, ali i putničkih agencija u saradnji s federalnim saobraćajnim inspektorima, a kojom prilikom su utvrđeni prekršaji za koje će biti izdato 117 prekršajnih naloga s finansijskim teretom u ukupnoj visini od 196.300 KM.

Cilj sveobuhvatnih inspekcijskih nadzora tržišne inspekcije je regulacija stanja u oblasti turističko-ugostiteljske djelatnosti, i to nadzorom nad poslovanjem smještajnih kapaciteta, izdavanjem fiskalnih računa i radom trgovačkih objekata, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Navedeni rezultati potvrđuju da su u svim segmentima rada tržišne inspekcije konstatovane nepravilnosti.

U kontekstu godišnjeg i planskog provođenja inspekcijskih nadzora ove vrste, federalni tržišni inspektori su kontrolisali i tzv. zonu "sive ekonomije", rad "nacrno", kao i segment fiskalizacije, što su pitanja od naročitog značaja za funkcioniranje nacionalne ekonomije i gdje nisu zabilježena značajna odstupanja i neregularnosti.

Pored tržišnih, inspekcijske kontrole na turističkim destinacijama vrše i federalni saobraćajni inspektori. U nadzorima nad provedbom odredaba Zakona o cestovnom prijevozu FBiH (kontrola prijevozničke dokumentacije, dokumentacije vozača i vozila) i Zakona o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi FBiH u Neumskom zaljevu, federalni saobraćajni inspektori su utvrdili 19 prekršaja za koje će biti izdati prekršajni nalozi u iznosu od ukupno 11.000 KM.

Također su subjektima nadzora izdali i četiri rješenja o otklanjanju nedostataka u vezi s propisnim ograničavanje kupališta pod zakupom. Po isteku roka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, bit će izvršeni kontrolni inspekcijski nadzori s ciljem utvrđivanja usklađivanja poslovanja s izrečenim mjerama, saopćila je Federalna uprava za inspekcijske poslove.