Također, u Nadzorni odbor JP BH Pošta za vršioce dužnosti imenovani su Denis Zahirović, Mesud Ajanović, Nurdin Sadiković, Muvedet Šišić, Amir Karić, Zijo Brzina i Žarko Pušić.

Vlada je dala prethodne saglasnosti na rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić i o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora ovog Zavoda, koje je 25.8.2020.godine donio federalni ministar rada i socijalne politike.

Administrativna komisija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine odbila je na današnjoj sjednici jednoglasno zahtjev Fahrudina Solaka, suspendovanog direktora Federalne uprave Civilne zaštite zbog afere s respiratorima, a koji je tražio novac kao naknadu za povredu nakon pada s motora. Solak je očekivao da će dobiti 1.870 KM.

Podsjećanja radi, Solak je u aprilu pao s motora na putu od Konjica prema Sarajevu.