Federalna vlada dala je prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Operatora - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, zbog isteka mandata, te za imenovanje Fuada Hadžimehmedovića, Esada Hasanovića i Miroslava Rozića za vršioce ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Danas su Ivan Primorac i Adis Šehić, kao predstavnici Federacije BiH, razriješeni članstva u Upravnom odboru Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije, zbog isteka mandata, a na ove pozicije su imenovani Merima Karić i Dijana Tomić.

Enver Mujezinović ovlašten je za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara privrednog društva BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik.

Vlada je Esada Bukala, zbog navršenih 40 godina penzijskog staža, razriješila dužnosti direktora Federalnog zavoda za agropedologiju, sa 3.5.2020. godine. Za vršioca ove dužnosti, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, imenovan je Dženan Vukotić.