Istovremeno je data prethodna saglasnost za imenovanje Jadranka Stojkića, Nisveta Mujanovića, Dalfine Bošnjak, Ibrice Čevre, Jasmine Hadžić i Vanje Pirgić za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća, na tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o njihovom imenovanju.

Zbog isteka mandata, Federalna vlada je dala prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Nacionalni park Una Bihać za razrješenje direktora ovog javnog preduzeća i za imenovanje Amarilda Mulića za vršioca dužnosti direktora JP Nacionalni park Una, na šest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure za imenovanje direktora.